Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bến Tre , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 47
Số lượng câu trả lời 114
Điểm GP 2
Điểm SP 5

Người theo dõi (1)

linh ng

Đang theo dõi (1)