Pham Trong Bach

ctiếp tuyến ME và MF (E,F là tiếp điểm) sao cho góc E M O ^ = 30 0 . Biết chu vi ΔMEF là 30 cm

a, Tính độ dài dây EF

b, Tính diện tích ΔMEF

Cao Minh Tâm
15 tháng 6 2017 lúc 16:53

a, Chứng minh:  E M F ^ = 60 0 => ΔMEF đều => EF = 10cm

b, Tìm được:  S M E F = 25 3 cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hongngoc
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Thúy
Xem chi tiết
Thảo Nhi
Xem chi tiết
Đỗ Trường Vũ
Xem chi tiết
Phạm Văn Tiến
Xem chi tiết
Chung Vũ
Xem chi tiết
DUTREND123456789
Xem chi tiết
Ngân Trần
Xem chi tiết