Nguyễn Thị Kim Thúy

Nguyễn Thị Kim Thúy

  • Số câu hỏi 359
  • Số câu trả lời 61
  • Điểm thành tích 3GP 52SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Chưa cập nhật


Địa chỉ

Huyện Sa Pa, Lào Cai

Liên kết