Thảo Thảo

Cho phương trình

\(x^2-\left(2m-1\right)x-2m-1=0\)

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1,x2 thỏa mãn \(x_1^3-x_2^3+2\left(x_1^2-x_2^2\right)=0\)

ASrCvn
24 tháng 5 2022 lúc 16:03

hình như đề thiếu hả bạn

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
....
Xem chi tiết
....
Xem chi tiết
lethienduc
Xem chi tiết
Lê Ngọc Diệp
Xem chi tiết
doraemon
Xem chi tiết
Tho Nguyễn Văn
Xem chi tiết
Hạ Mặc Tịch
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Ngọc
Xem chi tiết
KHANH QUYNH MAI PHAM
Xem chi tiết