🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 13 tháng 1 lúc 7:34

I won't take part in the volunteer program because I don't have enough free time.

If I had enough free time, I would take part in the volunteer program.

#Câu này phải dùng câu điều kiện loại 2 nhé! Diễn tả hành động xảy ra không có thật ở hiện tại.

Bình luận (1)
Utlover
Utlover 13 tháng 1 lúc 5:31

if i have enough free time, i will take part in volunteer program

Bình luận (2)
Huy Nguyen
Huy Nguyen 11 giờ trước (18:44)

 won't take part in the volunteer program because I don't have enough free time.

If I had enough free time, I would take part in the volunteer program.

Bình luận (0)
Huy Nguyen
Huy Nguyen 11 giờ trước (18:44)

Ko

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Thanh
Nguyễn Quốc Thanh 4 tháng 10 2020 lúc 20:37

?

Bình luận (0)
Tạ Liên
Tạ Liên 14 tháng 9 2020 lúc 19:52
Một Cung và Nửa cung (Whole Step and Half Step):

Cung là đơn vị để đếm cao độ giữa các nốt nhạc.

cung và nửa cung

Theo hình trên bạn thấy chữ W1/2 là đại diện cho một cung và nửa cung

Với 7 nốt tự nhiên là Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si, thì:

Do-Re :cách nhau 1 cung Re-Mi: cách nhau 1 cung Mi-Fa: cách nhau ½ cung Fa-Sol: cách nhau 1 cung Sol-La: cách nhau 1 cung La-Si: cách nhau 1 cung Si-Do: cách nhau ½ cung

Mẹo ghi nhớ: chỉ có Mi-Fa và Si-Do là nửa cung

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN