Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 246
Số lượng câu trả lời 233
Điểm GP 4
Điểm SP 4774

Người theo dõi (8)

tobe
Mai Anh Kiệt
Vũ Ngọc Diệp
Nguyễn Kim Liên

Đang theo dõi (3)

Sunshine