Kieu Diem
4 giờ trước (22:46)

cốc nước nóng có nhiệt năng lớn hơn vì cốc nước nóng có nhiệt độ cao làm cho động năng của các nguyên tử chuyển động nhanh mà nhiệt năng phụ thuộc vào động năng nên động năng lớn sẽ dẫn đến nhiệt năng lớn

nếu trộn 2 cốc nước với nhau thì nhiệt năng sẽ bằng nhau vì lúc này nhiệt năng từ cốc nước nóng đã truyền qua cho cốc nước lạnh

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
4 giờ trước (22:44)

Bình luận (2)

Q(cần)=m.c.(t2-t1)=5.4200.(40-20)=420000(J)

Bình luận (0)

Q(thu)=mH2O.cH2O.(t-t1)=2.4200.(30-20)=84000(J)

 

Bình luận (0)

Qủa cầu làm bằng gì em?

Bình luận (0)
Hà Anh Tuan Tuấn

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN