Thiên Sadboiz
Xem chi tiết
Thiên Sadboiz
9 giờ trước (11:31)

Cứuuu🙏

Bình luận (0)
Thiên Sadboiz
8 giờ trước (11:40)

Cứuuuuuuu

Bình luận (0)
TV Cuber
7 giờ trước (12:49)

tóm tắt :

`A = 300kJ = 300000J`       lực kéo của đọng cơ là

`s =1,5km=1500m`              `F=A/s = 300000/1500=200N`

`___________`

`F = ?(N)`

 

Bình luận (0)
Thiên Sadboiz
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Thiện Nhân
9 giờ trước (11:20)

A=F⋅s=150(kJ)

=>s=\(\dfrac{A}{F}\) =\(\dfrac{150.1000}{300}=500\left(m\right)\) 

Vậy quãng đg xe đi đc là 500 m

Bình luận (1)
Thiên Sadboiz
9 giờ trước (11:26)

Ét ô ét🙏

Bình luận (1)
Thiên Sadboiz
9 giờ trước (11:26)

Ét ô étttttt

Bình luận (0)
trần anh minh
Xem chi tiết
hồ ly
5 tháng 2 lúc 20:56

a) Chọn A là điểm nằm giữa mật phân cách của dầu và nước

             B là điểm nằm trên cùng một mặt phẳng với A

H là chiều phần dâng lên của nhánh B và tụt xuống của nhánh A

Ta có :pA=pB

=>50.d1=2H.d2

=>H=20 cm

      Vậy độ chênh lệch mực chất lỏng ở hai nhánh là:

               50-2H=10 cm

Bình luận (0)
hồ ly
5 tháng 2 lúc 20:53

chỗ nào không hiểu thì nói mình nha

Bình luận (0)
trần anh minh
Xem chi tiết
Lê Vĩnh đức
5 tháng 2 lúc 19:09

loading...  

Bình luận (0)
Nguyễn mai kim vân
Xem chi tiết
Đăng Khoa
5 tháng 2 lúc 11:37

Khoảng cách từ nhà Minh đến trường là:

\(s=v.t=12.5.\dfrac{1}{5}=2,5\left(km\right)\)

Khoảng cách từ nhà Minh đến trường là 2,5 km.

Bình luận (1)
Teoyewmay
5 tháng 2 lúc 11:37

Minh đến trường là :

12,5x12:60=2,5(km)

Đáp số: 2,5km

Bình luận (0)
Trần Bảo Hà
Xem chi tiết
Dzịt
5 tháng 2 lúc 9:31

a. Công thực hiện trong 8h:

\(A=Fs=300\cdot8000\cdot8=19200000J\)

b. Công suất con ngựa:

\(P=\dfrac{A}{t}=\dfrac{19200000}{8\cdot60\cdot60}=666,\left(6\right)\)W

c. Công suất người đó:

\(P'=\dfrac{1}{2}P=\dfrac{1}{2}\cdot666,\left(6\right)=333,\left(3\right)\)W

Công người đó:

\(A'=P't=333,\left(3\right)\cdot8\cdot60\cdot60=9600000J\)

Bình luận (0)
Le Quan
Xem chi tiết
bich hang le
Xem chi tiết
Ngô Hải Nam
3 tháng 2 lúc 22:32

đổi 6p=0,1h

vận tốc của xe đáp là

\(v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{4}{0,1}=40\left(km/h\right)\approx11,1\left(m/s\right)\)

Bình luận (3)
Lê Vĩnh đức
3 tháng 2 lúc 21:40

loading...  

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)