hnamyuh
21 giờ trước (11:51)

Este tạo ra muối không phân nhánh chứng tỏ este tạo từ axit không phân nhánh suy ra đó là este có tối đa hai chức

Vì khi este ba chức thì bắt buộc bị bẻ nhánh, ví dụ : 

$CH_3OOC-CH(COOCH_3)-COOCH_3$

Bình luận (0)
Edogawa Conan
Hôm qua lúc 23:30

undefined

Bình luận (0)

\(C_2H_5COOH+KOH\rightarrow C_2H_5COOK+H_2O\\ n_{C_2H_5COOK}=\dfrac{16,8}{112}=0,15\left(mol\right)\\ n_{C_2H_5COOH}=n_{C_2H_5COOK}=0,15\left(mol\right)\\ V_{ddC_2H_5COOH}=\dfrac{0,15}{1}=0,15\left(l\right)=150\left(ml\right)\\ \Rightarrow V=150\left(ml\right)\)

Bình luận (0)

Đề bài hỏi cái gì á em?

Bình luận (0)
Edogawa Conan
Hôm kia lúc 22:53

A

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Sơn
Hôm kia lúc 23:16

A. C2H4O2.

Bình luận (0)
Cao ngocduy Cao
Hôm kia lúc 7:04

a

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN