hnamyuh
9 tháng 8 lúc 10:07

$n_{NaOH} = 0,005(mol)$
$n_{Na_2CO_3\ sau\ pư} = n_{Na_2CO_3.10H_2O} = \dfrac{2,86}{286} = 0,01(mol)$
$NaHCO_3 + NaOH \to Na_2CO_3 + H_2O$
$n_{NaHCO_3} = n_{NaOH} = 0,005(mol)$
$n_{Na_2CO_3} = n_{Na_2CO_3\ sau\ pư} - n_{NaHCO_3} = 0,01 - 0,005 = 0,005(mol)$
$\Rightarrow  C_{M_{NaHCO_3}} = C_{M_{Na_2CO_3}} = \dfrac{0,005}{0,02} = 0,25M$

Bình luận (0)
hnamyuh
6 tháng 8 lúc 21:25

Đáp án C.

Do Axit benzoic có nhóm $COOH$ là nhóm hút electron 

Bình luận (0)
Karik-Linh
5 tháng 8 lúc 20:41

NH3 là vô cơ nhé , ko phải amin

Bình luận (0)
Thảo Phương
29 tháng 7 lúc 22:56

Giải mụt mình đi ạ =)))

Bình luận (1)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
29 tháng 7 lúc 23:07

ìu :<

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
29 tháng 7 lúc 23:10

0,3 :(

Bình luận (6)
Karik-Linh
25 tháng 7 lúc 22:16

NaOH= 0,08 mol

Để trung hoà\(\dfrac{1}{10}\) lượng axit cần 0,08 mol NaOH

→n CH3COOH  = 10.n NaOH= 0,8 (mol).

Đặt khối lượng xenlulozơ triaxetat là x gam, khối lượng xenlulozơ điaxetat là y gam ; ta có : x + y = 82,2         (1)

Khi tạo ra 288n g xenlulozơ triaxetat, thì tạo ra 3n mol CH3COOH

Khi tạo ra x g xenlulozơ triaxetat, thì tạo ra \(\dfrac{2y}{246}\) = 0,8(2)

Giải hệ gồm phương trình (1) và (2) tìm được : x = 57,6 ; y = 24,6.

Xenlulozơ triaxetat chiếm 70,1% khối lượng.

Xenlulozơ đĩaetat chiếm 29,9 % khối lượng.

Bình luận (1)
๖ۣۜDũ๖ۣۜN๖ۣۜG
24 tháng 7 lúc 22:47

D

\(C^{-1}H_2OH\left[C^0HOH\right]_4C^{+1}HO\rightarrow2C^{-3}H_3C^{-1}H_2OH+2C^{+4}O_2\)

=> Đây là phản ứng oxi hóa - khử trong đó một số nguyên tử cacbon bị oxi hóa, một số nguyên tử cacbon tự khử

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
24 tháng 7 lúc 22:08

A

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
23 tháng 7 lúc 21:50

Saccarozơ,tinh bột và xenlulozơ đều có thể tham gia phản ứng

A. tráng bạc.     B. với Cu(OH)2.

C. thuỷ phân.     D. đổi màu Iot.

Bình luận (1)
Mắt Bão
24 tháng 7 lúc 2:24

 

 

 

Định đi ngủ mà lại gặp bạn nè :">
không chọn B là vì
xenlu và tinh bột ko phản ứng với Cu(OH)2
Giải thích rõ ra thì hơi sâu tại nó lại liên quan đế mấy cái khái niệm phốt trí, phối tử nữa... nên thui.
bạn chỉ cần hiểu để tạo phức với Cu(OH)2 thì ancol có ít nhất 2 gốc OH liền kề(lí thuyết SGK) 

do công thức của tinh bôt với xenlu tuy có nhiều nhóm OH liên kề nhưng nó lại ngược nhau nên ko tạo được phức, mấy cái alcol kiểu glixerol ấy là do các nhóm chức nó cùng chiều nên nó mới tạo liên kết cho nhận giữa obitan d của Cu và e của Oxi đó

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Bình luận (2)
Uyen
23 tháng 7 lúc 20:10

Xa + Yb + 2Zc + (a-1 + b-1+2c-2= a + b +2c-4) H2O

→ 7Gly + 8Ala

a + b + 2c = 7 + 8 = 15; nH2O = 1,1 mol; m = 52,5 + 71,2 -1,1.18 = 103,9g

=>A

Bạn tham khảo nha

Bình luận (0)
๖ۣۜDũ๖ۣۜN๖ۣۜG
18 tháng 7 lúc 20:10

Giả sử các khí được đo ở điều kiện sao cho 1 mol khí chiếm thể tích 1 lít

\(n_{CO_2}=0,14\left(mol\right)\Rightarrow n_C=0,14\left(mol\right)\)

=> \(\overline{C}=\dfrac{0,14}{0,1}=1,4\)

=> Có 1 chất mà trong phân tử có 1 nguyên tử cacbon

=> Chất đó là CH4

=> Hidrocacbon còn lại là C2H6 (do 2 hidrocacbon đồng đẳng kế tiếp)

=> A

Bình luận (0)