Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 67
Số lượng câu trả lời 20
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (2)

Lan Đỗ
anh thu nguyen

Đang theo dõi (8)