Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 1612
Điểm GP 88
Điểm SP 1936

Người theo dõi (38)

Đang theo dõi (8)