Quang Nhân
9 tháng 4 lúc 21:55

+ Người bình thường: do tuyến yên tiết ra lượng hoocmôn sinh trưởng vừa phải vào giai đoạn trẻ em.

Người bé nhỏ: do tuyến yên tiết ra lượng hoocmôn sinh trưởng quá ít vào giai đoạn trẻ em.

Người khổng lồ: do tuyến yên tiết ra lượng hoocmôn sinh trưởng quá nhiều vào giai đoạn trẻ em. 

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
9 tháng 4 lúc 21:56

. Người bé nhỏ là hậu quả do tuyến yên tiết ra quá ít hoocmôm sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em,
còn người khổng lồ là hậu quả do truyến yên tiết ra quá nhiều hoocmôm sinh trưởng và giai đoạn trẻ
em.
Sở dĩ có hậu quả như trên là do khi hoocmôn sinh trưởng được tiết ra quá nhiều vào giai đoạn
trẻ em dẫn đến tăng cường quá trình phân chia tế bào, tăng cường số lượng và kích thước tế bào(qua
tăng tổng hợp prôtêin và tăng cường phát triển xương).

 

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
9 tháng 4 lúc 21:56

+ Dưới tác dụng của hormone GnRH của vùng dưới đồi, tuyến yên tiết ra FSH và LH kích
thích buồng trứng tiết oestrogen (do nang noãn) và progesteron (do thể vàng).
+ Ở giai đoạn đầu chu kỳ kinh nguyệt: lượng oestrogen do nang noãn tiết ra sẽ tác động ngược lên
tuyến yên, kích thích tăng tiết LH,có tác dụng kích thích trứng chín,rụng.
+ Ở giai đoạn sau của chu kì: hàm lượng estrogen và progesteron tăng cao,gây tác động ngược lên
vùng dưới đồi và thùy trước tuyến yên, ức chế tiết FSH,LH  ức chế rụng trứng.

 

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
9 tháng 4 lúc 21:58

+Dưới tác dụng của hormone GnRH của vùng dưới đồi ,tuyến yên tiết ra FSH và LH kích thích buồng trứng tiết oestrogen (do nang noãn) và progesteron (do thể vàng).
+Ở giai đoạn đầu chu kỳ kinh nguyệt: lượng oestrogen do nang noãn tiết ra sẽ tác động ngược lên tuyến yên, kích thích tăng tiết LH,có tác dụng kích thích trứng chín,rụng.
+Ở giai đoạn sau của chu kì: hàm lượng estrogen và progesteron tăng cao,gây tác động ngược lên vùng dưới đồi và thùy trước tuyến yên, ức chế tiết FSH,LH -----> ức chế rụng trứng.

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
9 tháng 4 lúc 21:55

Câu 1:

 

- Động vật đơn tính là động vật trên mỗi cá thể chỉ có cơ quan sinh dục đực hoặc cơ quan sinh dục cái. Động vật lưỡng tính là động vật trên mỗi cá thể có cả cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái.

- Ưu điểm của động vật lưỡng tính là cả 2 cá thể sau khi thụ tinh đều có thể sinh con, trong khi đó trong 2 cá thể đơn tính thì chỉ có cá thể cái có thể sinh con.


Câu 2:

+ Thụ tinh ngoài không thực hiện được vì không có môi trường nước.

+ Trứng đẻ ra sẽ bị khô và dễ bị các tác nhân khác làm hư hỏng như nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, ánh sáng mặt trời mạnh, vi sinh vật xâm nhập…

– Khắc phục :

+ Đẻ trứng có vỏ bọc dày hoặc phôi thai phát triển trong cơ thể mẹ.

+ Thụ tinh trong.

 

 

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
9 tháng 4 lúc 21:58

. 1. - Động vật đơn tính là động vật trên mỗi cá thể chỉ có cơ quan sinh dục đực hoặc cơ quan sinh

dục cái. Động vật lưỡng tính là động vật trên mỗi cá thể có cả cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh

dục cái.    

 

- Ưu điểm của động vật lưỡng tính là cả 2 cá thể sau khi thụ tinh đều có thể sinh con, trong khi đó

trong 2 cá thể đơn tính chỉ có một cá thể cái có thể sinh con. Tuy nhiên, động vật lưỡng tính tiêu tốn

rất nhiều vật chất và năng lượng cho việc hình thành và duy trì hoạt động của 2 cơ quan sinh sản trên một cơ thể.

2. Những trở ngại liên quan đến sinh sản:

+ Thụ tinh ngoài không thực hiện được vì không có môi trường nước.

+ Trứng đẻ ra sẽ bị khô và dễ bị các tác nhân khác làm hư hỏng như nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, ánh sáng mặt trời mạnh, vi trùng xâm nhập...

Khắc phục:

+ Đẻ trứng có vỏ bọc dày hoặc phôi thai phát triển trong cơ thể mẹ.

+ Thụ tinh trong.

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
9 tháng 4 lúc 21:07

Đặc điểm cấu tạo của rễ:
- Biểu bì: Tế bào biểu bì và các lông hút. Nước từ đất được hấp thụ vào rễ qua bề mặt biểu bì, chủ yếu
qua các lông hút. Lông hút làm tăng bề mặt tiếp xúc giữa rễ cây và đất...
- Vỏ: Được cấu tạo bởi các tế bào nhu mô => tạo ra 2 con đường vận chuyển nước đó là con đường
gian bào và con đường tế bào chất
- Nội bì: Các tế bào nội bì có vòng đai Caspari bao quanh. Vòng đai Caspari có vai trò điều chỉnh
lượng nước vận chuyển vào mạch gỗ
- Trung trụ: Có mạch gỗ vận chuyển nước từ rễ lên thân

 

Bình luận (1)
Akai☘☘☘Amuro
9 tháng 4 lúc 21:09

a. Điểm khác biệt rõ nét nhất trong chu trình cố định CO 2 :
- Ở thực vật C 4 : Giai đoạn đầu cố định CO 2 ở tế bào mô giậu, giai đoạn sau tái cố định CO 2 ở tế bào bó
mạch và đều xảy ra ban ngày
- Ở thực vật CAM : Giai đoạn đầu cố định CO 2 xảy ra ban đêm, giai đoạn sau tái cố định CO 2 xảy ra
ban ngày và ở một loại tế bào (tế bào mô dậu)
b. Hô hấp sáng thường chỉ xảy ra ở thực vật C 3 vì:
* Điều kiện: Cường độ ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ O 2 cao, nồng độ CO 2 thấp
* Trình tự diễn ra: Lục lạp -> Perôxixôm -> Ti thể.

 

Bình luận (0)

Đặc điểm cấu tạo của rễ:

- Biểu bì: Tế bào biểu bì và các lông hút. Nước từ đất được hấp thụ vào rễ qua bề mặt biểu bì, chủ yếu qua các lông hút. Lông hút làm tăng bề mặt tiếp xúc giữa rễ cây và đất

- Vỏ: Được cấu tạo bởi các tế bào nhu mô => tạo ra 2 con đường vận chuyển nước đó là con đường gian bào và con đường tế bào chất

- Nội bì: Các tế bào nội bì có vòng đai Caspari bao quanh. Vòng đai Caspari có vai trò điều chỉnh lượng nước vận chuyển vào mạch gỗ

- Trung trụ: Có mạch gỗ vận chuyển nước từ rễ lên thân

 

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
9 tháng 4 lúc 21:09

Đặc điểm cấu tạo của rễ:
- Biểu bì: Tế bào biểu bì và các lông hút. Nước từ đất được hấp thụ vào rễ qua bề mặt biểu bì, chủ yếu
qua các lông hút. Lông hút làm tăng bề mặt tiếp xúc giữa rễ cây và đất...
- Vỏ: Được cấu tạo bởi các tế bào nhu mô => tạo ra 2 con đường vận chuyển nước đó là con đường
gian bào và con đường tế bào chất
- Nội bì: Các tế bào nội bì có vòng đai Caspari bao quanh. Vòng đai Caspari có vai trò điều chỉnh
lượng nước vận chuyển vào mạch gỗ
- Trung trụ: Có mạch gỗ vận chuyển nước từ rễ lên thân

 

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
9 tháng 4 lúc 21:02

Câu 4: Đặc điểm giải phẫu của lá phù hợp với chức năng quang hợp?
 Đặc điểm giải phẫu của lá thích nghi với chức năng:
- Trên lớp biểu bì lá chứa nhiều khí khổng -> Trao đổi khí và thoát hơi nước
- Dưới lớp biểu bì là lớp mô giậu chứa lục lạp -> Là bào quan quang hợp
- Dưới lớp mô dậu là mô khuyết có khoảng gian bào lớn chứa nguyên liệu quang hợp
- Trong lá có hệ mạch dẫn -> vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm quang hợp

 

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
9 tháng 4 lúc 21:03

Câu 5: Đặc điểm giải phẫu của lá phù hợp với chức năng quang hợp?
Đặc điểm giải phẫu của lá thích nghi với chức năng:
- Trên lớp biểu bì lá chứa nhiều khí khổng -> Trao đổi khí và thoát hơi nước
- Dưới lớp biểu bì là lớp mô giậu chứa lục lạp -> Là bào quan quang hợp
- Dưới lớp mô dậu là mô khuyết có khoảng gian bào lớn chứa nguyên liệu quang hợp
- Trong lá có hệ mạch dẫn -> vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm quang hợp

 

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
9 tháng 4 lúc 21:05

Câu 4:

Lá cây xanh đã có cấu tạo bên ngoài và bên trong thích nghi với chức năng quang hợp như sau:

- Bên ngoài:

+ Diện tích bề mặt lớn để hấp thụ các tia sáng.

+ Phiến lá mỏng thuận lợi cho khí khuếch tán vào và ra được dễ dàng.

+ Trong lớp biểu bì cùa mặt lá có khí khổng để cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá đến lục lạp.

- Bên trong:

+ Tế bào mô giậu chứa nhiều diệp lục phân bố ngay bên dưới lớp biểu bì mặt trên của lá dể trực tiếp hấp thụ được các tia sáng chiếu lên mặt trên của lá.

+ Tế bào mô xốp chứa ít diệp lục hơn so với mô giậu, nằm phía mặt dưới của phiến lá. Trong mô xốp có nhiều khoảng rỗng tạo điều kiện cho khí CO2 dễ dàng khuếch tán đến các tế bào chứa sắc tố quang hợp.

+ Hệ gân lá phát triển đến tận từng tế bào nhu mô của lá, chứa các mạch gỗ (con đường cung cấp nước cùng các ion khoáng cho quang hợp) và mạch rây (con đường dẫn sản phẩm quang hợp ra khỏi lá).

+ Trong lá có nhiều tế bào chứa lục lạp (với hệ sắc tố quang hợp bên trong) là bào quan quang hợp.

 

 

 

 

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
9 tháng 4 lúc 20:53

a. Quá trình hấp thụ nước và chất khoáng liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp của rễ vì:
- ATP sản phẩm của hô hấp tham gia vào quá trình vận chuyển chủ động chất khoáng, CO 2 sản phẩm
của hô hấp tham gia vào quá trình hút bám trao đổi.
- Các sản phẩm trung gian của hô hấp và sự hấp thụ các chất khoáng làm tăng ASTT của tế bào làm
tăng khả năng hút nước của tế bào.
b. Ứng dụng về hô hấp và dinh dưỡng khoáng trong trồng trọt giúp rễ hô hấp tốt hơn:
- Xới đất, làm cỏ sục bùn.
- Trồng cây trong thuỷ canh, khí canh tạo điều kiện cho rễ phát triển hô hấp mạnh nhất.

 

Bình luận (0)
Tìm bông tuyết
9 tháng 4 lúc 20:54

Câu 3 

a, 

Quá trình hấp thụ nước và chất khoáng liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp của rễ vì:

- ATP sản phẩm của hô hấp tham gia vào quá trình vận chuyển chủ động chất khoáng, CO2 sản phẩm của hô hấp tham gia vào quá trình hút bám trao đổi

- Các sản phẩm trung gian của hô hấp và sự hấp thụ các chất khoáng làm tăng ASTT của tế bào làm tăng khả năng hút nước của tế bào

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
9 tháng 4 lúc 20:48

Ý 1:

*Phân biệt các con đường thoát hơi nước ở thực vật:

+ Qua khí khổng

1.  Đặc điểm:

- Vận tốc lớn

- Được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng

2.  Cơ chế điều chỉnh thoát hơi nước 

- là cơ chế điều chỉnh sự đóng- mở khí khổng

- Khi no nước, thành mỏng của tế bào khí khổng căng ra làm cho thành dày cong theo → khí khổng mở.

-Khi mất nước, thành mỏng hết căng và thành dày duỗi thẳng → khí khổng đóng lại. Khí khổng không bao giờ đóng hoàn toàn

+  Qua lớp cutin

1. Đặc điểm:

- Vận tốc nhỏ

- Không được điều chỉnh

2.  Cơ chế thoát hơi nước qua cutin:

- Hơi nước khuếch tán từ khoảng gian bào của thịt lá qua lớp cutin để ra ngoài.

- Trợ lực khuếch tán qua cutin rất lớn vfa phụ thuộc vào độ dày và đọ chặt của lớp cutin

- Lớp cutin càng dày thì sự khuếch tán qua cutin càng nhỏ và ngược lại.

Ý 2:

Thoát hơi nước là tai họa tất yếu vì:

- Là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ.

- Làm khí khổng mở ra, CO2 khuếch tán đi vào, cung cấp nguyên liệu cho quá trình quang hợp.

- làm giảm nhiệt độ ở lá, tránh cho lá bị đốt nóng, đảm bảo quá trình sinh lí diễn ra bình thường.

Nguyên văn thì Macximôp nói: "Thoát hơi nước là tai họa tất yếu của cây"

THN là tai họa vì lượng nước cây thoát ra quá lớn (98 - 99% lượng nước hút vào) do đó đòi hỏi cây phải hút nước nhiều hơn và gặp khó khăn trong điều kiện môi trường luôn thay đổi.

THN là tất yếu (cần thiết, tất nhiên phải có) vì THN có vai trò quan trọng (Xem SGK nhé) do đó nếu ko THN thì cây sẽ chết.

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
9 tháng 4 lúc 20:48

* Điểm khác biệt giữa 2 con đường thoát hơi nước:

Con đường qua cutin Con đường qua khí khổng
- Vận tốc nhỏ.
- Không được điều chỉnh

- Vận tốc lớn.
- Được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng

* Thoát hơi nước là 1 tai hoạ và cũng là 1 tất yếu:
- Là tai hoạ vì: Trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển thực vật phải mất đi 1 lượng nước quá
lớn
- Là tất yếu vì:
+ Thoát hơi nước thì mới tạo 1 lực hút để lấy được nước
+ Thoát hơi nước -> Điều hòa nhiệt độ lá
+ Thoát hơi nước -> Khí khổng mở -> Trao đổi khí.

Bình luận (0)
Tìm bông tuyết
9 tháng 4 lúc 20:49

Sự thoát hơi nước qua lá theo 2 con đường qua cutin và qua khí khổng

Bình luận (0)
Quang Nhân
9 tháng 4 lúc 20:39

Em tham khảo nhé !

Cấu tạo của mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và ion khoáng từ rễ lên lá:

- Mạch gỗ được cấu tạo bởi 2 loại tế bào là quản bào và mạch ống. Mạch gỗ vận chuyển dịch mạch gỗ (nước, ion khoáng) từ rễ lên thân, lá.

- Tế bào mạch gỗ có cấu tạo dạng ống, vách tế bào được linhin (lignin) hóa: tế bào bền chắc, chịu nước, các phân tử nước dễ dàng bám lên thành mạch để di chuyển lên trên.

 - Khi chuyên hóa chức năng dẫn nước và ion khoáng, tế bào mạch gỗ là các tế bào chết: không có các thành phần tế bào (màng sinh chất, chất nguyên sinh, không bào,…) cản trở đường đi của dịch mạch gỗ → tăng tốc độ vận chuyển nước.

- Các tế bào cùng loại nối với nhau theo kiểu đầu của tế bào này gắn với đầu của tế bào kia thành những ống dài từ rễ lên lá: tạo sự liên kết giữa các tế bào, giữa các phân tử trong dòng dịch với nhau.

- Các tế bào mạch gỗ xếp sát nhau, tế bào có các lỗ bên: thuận tiện vận chuyển dịch mạch gỗ từ tế bào này sang tế bào khác theo chiều ngang, hạn chế sự ngừng, tắc trong con đường vận chuyển và nâng cao hiệu suất vận chuyển.

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
9 tháng 4 lúc 20:42

Cấu tạo mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và muỗi khoáng.
- Mạch gỗ được cấu tạo bởi 2 loại tế bào chết là quản bào và mạch ống
- Các tế bào cùng loại nối với nhau theo cách: đầu tế bào này gắn vào đầu tế bào kia thành những ống
rỗng dài từ rễ lên lá để dòng mạch gỗ di truyển bên trong dễ dàng
- Lỗ bên của ống này sít khớp với lỗ bên của ống bên cạnh => dòng mạch gỗ có thể vận chuyển
ngang từ ống này sang ống khác
- Thành mạch gỗ được linhin hoá tạo cho mạch gỗ có độ bền chắc và chịu nước

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN