Cây hấp thụ kiểu chủ động hay thụ động nhiều hơn , vì sao ?

- Chủ động nhiều hơn

- Vì hấp thụ chủ động là việc cây hấp thụ những chất có nhu cầu cao như K+, .... di chuyển ngược gradien nồng độ và phải tiêu hao nl ATP chứ ko thể đợi theo cách thụ động là chất tự thẩm thấu vào rễ (như nước và các chất khoáng hòa tan đi từ nơi nồng độ cao -> thấp)

Bình luận (0)

Rễ cây hấp thu nitơ ở dạng NH4+ (dạng khử) và NO3- (dạng ôxi hóa) từ đất, nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở dạng NH4+. Do vậy cần có quá trình đồng hóa nitơ, để cây có thể sử dụng được nitơ lấy được từ đất.

Bình luận (0)
Karik-Linh
10 tháng 9 lúc 8:34

Sử dụng phân bón hợp lý phải dùng "Nguyên tắc 4 đúng" như sau:

•       Đúng chủng loại

•       Đúng liều lượng

•       Đúng thời kỳ

•       Đúng cách.

Bình luận (0)

Câu 8. Thỏ thải ra hai loại phân, một loại có màu đen, một loại có màu xanh. Thỏ thích ăn loại phân có màu xanh vì

A. Đó là loại phân đã tiêu hóa kỹ

B. Để bổ sung nguồn đạm từ vi sinh vật

C. Màu xanh là màu của thực vật còn sót lại

D. Đó là do tập tính của loài

Câu 9. Điều không đúng khi nhận xét, chim là động vật hô hấp hiệu quả nhất là

A. Phổi và hệ thống túi khí chiếm một thể tích rất lớn khi hoạt động bay

B. Có hệ thống túi khí phân nhánh tới các tế bào

C. Có đủ các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí

D. Phổi rất phát triển

Câu 10. Điều không đúng khi đề cập vấn đề vận tốc máu và tương quan của nó với huyết áp và tổng diện tích mạch là

A. Khi tổng diện tích mạch lớn, huyết áp sẽ cao và vận tốc màu sẽ lớn

B. Hệ mạch càng đi xa tim, huyết áp càng giảm

C. Máu chảy nhanh nhất trong động mạch và nhỏ nhất trong mao mạch

D. Máu vận chuyển từ nơi có huyết áp cao đến nơi có huyết áp thấp

Câu 11. Tuần hoàn kín tiến hóa hơn tuần hoàn hở ở điểm nào sau đây?

⦁ Cấu tạo hệ tim mạch phức tạp và hoàn chỉnh

⦁ Tốc độ máu chảy nhanh hơn

⦁ Điều hòa và phân phối máu đến các cơ quan nhanh hơn

Phương án trả lời đúng là:

A. 1 và 2       B. 2 và 3

C. 1       D. 1, 2 và 3

Anime khắc nguyệt
28 tháng 7 lúc 20:45

C8:B

C9:A

C10:A

C11:D

Bình luận (0)