弃佛入魔
12 giờ trước (21:38)

Chúng ta có thể bón thêm phân bón để cung cấp Ni tơ cho cây (phân đạm)

Bình luận (0)
VyLinhLuân
13 giờ trước (20:52)

Tham khảo :

vì ở rễ của cây họ đậu có sự xuất hiện của vi khẩn thuộc chi Rhizobiumtạo nên nốt sần ở rễ, mà trong nó có một enzim độc nhất vô nhị là nitrogenaza. nó có khả năng bẻ gãy 3 liên kết cộng hóa trị bền vững giữa hai nguyên tử nito để nito liên kết với hidro tạo ra amoniac(NH3). trong môi trường nước chuyển thành NH4+ . nguồn đạm này cây đậu vừa hấp thụ còn lại được chuyển trong đất giúp cây ngũ cốc hấp thu đc nguồn đạm bổ ích này. vậy nên cây sẽ xanh tốt và phát triển nhanh hơn

Bình luận (0)
Baka minore
22 tháng 9 lúc 14:45

mn ơi giúp e với

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN