nguyễn minh thư

Tìm x biết: \(\dfrac{x-2}{\sqrt{x}+1}=\dfrac{7}{4}\)

Mai Trung Hải Phong
Hôm kia lúc 9:51

Bước 1: Nhân đôi cả hai vế của phương trình để loại bỏ dấu chia:
2(x-2)/√(x+1) = 7/4

Bước 2: Bình phương cả hai vế của phương trình:
[2(x-2)/√(x+1)]^2 = (7/4)^2

Bước 3: Tính toán và giải phương trình bậc hai thu được:
16x^2 - 60x + 49 = 0

Bước 4: Giải phương trình bằng công thức:
Δ = b^2 - 4ac = (-60)^2 - 4(16)(49) = 3600 - 3136 = 464
x1 = [60 + √(464)] / 32 ≈ 2.44
x2 = [60 - √(464)] / 32 ≈ 0.45

Vậy, phương trình có hai nghiệm là x1 ≈ 2.44 và x2 ≈ 0.45.

Bình luận (0)

=>4x-8=7căn x+7

=>4x-7căn x-15=0

=>căn x=(7+căn 129)/8

=>x=(89+7 căn 129)/32

Bình luận (0)
HaNa
Hôm kia lúc 10:03

Điều kiện: \(x\ge0\)

\(\Leftrightarrow4\left(x-2\right)=7\left(\sqrt{x}+1\right)\)

\(\Leftrightarrow4x-8=7\sqrt{x}+7\)

\(\Leftrightarrow4x-15=7\sqrt{x}\)

\(\Leftrightarrow\left(4x-15\right)^2=\left(7\sqrt{x}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow16x^2-169x+225=0\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x_1=9\\x_2=\dfrac{25}{16}\end{matrix}\right.\) (nhận).

Thử lại nghiệm của bài toán, ta nhận giá trị x = 9.

Vậy giá trị cần tìm của x là 9.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Yết Thiên
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Ngọc
Xem chi tiết
Nott mee
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Ngọc
Xem chi tiết
chang
Xem chi tiết
Ling ling 2k7
Xem chi tiết
Phạm Hoàng Lê Nguyên
Xem chi tiết
tranthuylinh
Xem chi tiết
Yết Thiên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)