Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 993
Điểm GP 551
Điểm SP 1742

Người theo dõi (63)

Trung123
tempest (ツ)
Wen.
nhi nek

Đang theo dõi (2)

Người Già
Toru