M A D B C

chứng minh M là trung điểm của BD

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 12:24

Bạn ghi hết đề bài đi bạn. Đề bài cho dữ kiện gì vậy?

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Taku Rikikudo Rimokatoji
Xem chi tiết
ng~ minh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
27- Nguyễn Thúy Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Ngọc Linh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Hoàng Nhật Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bảo Hân
Xem chi tiết
Phanh Lê
Xem chi tiết