Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 566
Điểm GP 22
Điểm SP 410

Người theo dõi (14)

Vũ Linh Trang
Sang Duongvan
sanny08

Đang theo dõi (6)

Hào Lê Thị
^JKIES Nguyễn^
Karik-Linh
Quoc Tran Anh Le