Nguyễn Trần Ngọc Linh

Cho ABC, M là trung điểm của AC. Trên tia BM lấy điểm D sao cho M là trung điểm của BD.

           a) Chứng minh : ABM = CDM.

           b) Chứng minh : AB // CD.

           c) Vẽ AH ┴ BC, DK ┴ BC ( H, K ∈ BC ). Chứng minh : BH = CK.

Giúp mik vs ạ Tuần sau mik nộp mất rồi ạ. Nhờ các bạn cao nhân giúp e vs 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
1 tháng 1 2022 lúc 20:12

b: Xét tứ giác ABCD có 

M là trung điểm của AC

M là trung điểm của BD

Do đó: ABCD là hình bình hành

Suy ra: AB//CD

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Ngọc Linh
Xem chi tiết
❊ Linh ♁ Cute ღ
Xem chi tiết
Trương Dung Dung
Xem chi tiết
Cristiano Ronaldo
Xem chi tiết
đoàn văn ly
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Han Le
Xem chi tiết
Trần Hải <span class="la...
Xem chi tiết
Bùi Thị Nguyệt
Xem chi tiết