Pham Trong Bach

Cho tam giác ABC. Đường thẳng qua A song song với BC cắt đường thẳng qua C song song với AB ở D. Gợi M là giao điểm của BD và AC.

a) Chứng minh  ∆ A B C   =   ∆ C D A .

b) Chứng minh M là trung điểm của AC.

c) Đường thẳng d qua M cắt các đoạn thẳng AD,BC lần lượt ở I, K. Chứng minh M là trung điểm của IK.

Cao Minh Tâm
1 tháng 9 2019 lúc 13:45

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phanh Lê
Xem chi tiết
Hoàng Nhật Anh
Xem chi tiết
Ngọc Mai
Xem chi tiết
Lê Thị Thùy Linh
Xem chi tiết
Gia Hoàng Audio
Xem chi tiết
Kiên Vũ
Xem chi tiết
pansak9
Xem chi tiết
Lê Bình Thiện Phương
Xem chi tiết
Wang Jum Kai
Xem chi tiết