Taku Rikikudo Rimokatoji

Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy M là trung điểm BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D để MA = MD. a) Chứng minh: ∆MAB = ∆MDC b) Chứng minh AB // CD c) Chứng minh: ∆ABC = ∆CDA và BC = AD d) Lấy E là trung điểm của AC. Kẻ MF ⊥ BD . Chứng minh E, M, F thẳng hàng.

Nguyễn Hoàng Minh
14 tháng 12 2021 lúc 8:39

\(a,\left\{{}\begin{matrix}BM=MC\\AM=MD\\\widehat{AMB}=\widehat{CMD}\left(đđ\right)\end{matrix}\right.\Rightarrow\Delta MAB=\Delta MDC\left(c.g.c\right)\\ b,\Delta MAB=\Delta MDC\\ \Rightarrow\widehat{MCD}=\widehat{MBA}\)

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên \(AB\text{//}CD\)

\(c,\left\{{}\begin{matrix}BM=MC\\AM=MD\\\widehat{AMC}=\widehat{BMD}\left(đđ\right)\end{matrix}\right.\Rightarrow\Delta MAC=\Delta MDB\left(c.g.c\right)\\ \Rightarrow AC=BD;\widehat{MCA}=\widehat{MBD}\)

Mà 2 góc này ở vị trí slt nên \(AC\text{//}BD\Rightarrow BD\bot AB\)

\(\left\{{}\begin{matrix}AC=BD\\\widehat{BAC}=\widehat{ABD}=90^0\\AB\text{ chung}\end{matrix}\right.\Rightarrow\Delta ABC=\Delta CDA\left(c.g.c\right)\\ \Rightarrow BC=AD\\ d,MF\bot BD\Rightarrow MF\text{//}AB\\ BC=AD\\ \Rightarrow AM=\dfrac{1}{2}AD=\dfrac{1}{2}BC=BM=MC\\ \Rightarrow\Delta AME\text{ cân tại }E\)

Mà ME là trung tuyến nên cũng là đường cao

Do đó \(ME\bot AC\Rightarrow ME\text{//}AB\)

Mà \(MF\text{//}AB\Rightarrow ME\equiv MF\)

Vậy M,E,F thẳng hàng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Hoàng Lê
Xem chi tiết
Sugar Suwagari
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Mai Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Gia Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hà Uyên
Xem chi tiết
Trần Hồng Trà My
Xem chi tiết
Tran Phuong Linh
Xem chi tiết
Uyên Phạm Thi
Xem chi tiết