Pham Trong Bach

Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của BC.

a) Chứng minh  A M   < A B + A C 2

b) Cho bốn điểm A, B, C, D như hình vẽ. Gọi thứ tự là trung điểm của AC và BD. Chứng minh AB + BC + C + DA > 4MN

Cao Minh Tâm
7 tháng 2 2019 lúc 13:47

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nobly
Xem chi tiết
[Potter] Lính Thưn Thịn...
Xem chi tiết
CHICKEN RB
Xem chi tiết
27- Nguyễn Thúy Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bảo Hân
Xem chi tiết
Hanna Giver
Xem chi tiết
minh châu nguyễn
Xem chi tiết
lê khanh
Xem chi tiết
Đỗ Nguyễn Minh Khang
Xem chi tiết