Cíu iem
Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 5 lúc 13:49

a: góc ACB=góc AEB=1/2*180=90 độ

=>AE vuông góc FB, BC vuông góc FA

góc FCD+góc FED=180 độ

=>FCDE nội tiếp

b: Xét ΔDCA và ΔDEB có

góc DCA=góc DEB

góc CDA=góc EDB

=>ΔDCA đồng dạng với ΔDEB

=>DC/DE=DA/DB

=>DC*DB=DE*DA

Bình luận (0)
HaNa
27 tháng 5 lúc 15:21

Em tự vẽ hình nhé!, bổ sung câu (c):

Trong đường tròn ngoại tiếp tứ giác FCDE có:

\(\widehat{CFD}=\widehat{CED}\left(1\right)\) (góc nội tiếp cùng chắn cung CD)

Mặt khác trong đường tròn (O):

\(\widehat{CED}=\widehat{CBA}\left(2\right)\) (góc nội tiếp cùng chắn cung AC)

Mà tam giác OCB cân tại O.

\(\Rightarrow\widehat{CBA}=\widehat{OCB}\left(3\right)\)

Từ (1), (2), (3) suy ra: \(\widehat{CFD}=\widehat{OCB}\left(4\right)\) (đpcm).

I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác FCDE.

=> I là trung điểm của FD.

Ta có: \(\widehat{CFD}=\widehat{FCI}\) (do tam giác FIC cân tại I).

Mà \(\widehat{FCI}+\widehat{ICD}=\widehat{FCD}=90^o\) (FD là đường kính)

\(\Rightarrow\widehat{CFD}+\widehat{ICD}=90^o\)

Từ (4) suy ra: \(\widehat{OCB}+\widehat{ICD}=90^o\)

\(\Rightarrow IC\perp OC\) hay IC là tiếp tuyến của đường tròn (O). (đpcm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xuân Thường Đặng
Xem chi tiết
Thảo Thảo
Xem chi tiết
Nguyên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Đạt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
gh
Xem chi tiết
LovE _ Khánh Ly_ LovE
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trần Thủy Tiên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)