Chanh Xanh
46 phút trước

Tham khảo

 

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

0,2----------------------------------------------0,3

nH2=6,72\22,4=0,3 mol

=>mAl=0,2.27=5,4g

Bình luận (2)
7 trần Minh chí
6

Trong các bazơ sau, bazơ nào bị nhiệt phân huỷ?

                    

 

 

 

 

 

 A.

 KOH;

 B.

Ba(OH)2 .

 C.

 Cu(OH)2

 D.

  NaOH;

7

Những dãy chất nào sau đây đều là oxit axit?

 A.

SO2 , P2 O5 , CO2 , N2 O

 B.

H2 O, CaO, FeO, CuO

 C.

CO2 , SO3 , Na2 O, NO2

 D.

NO2 , SO2 , H2 O, P2 O

8

   Canxi oxit được dùng để khử chua đất trồng vì nó tác dụng được với

                              

 A.

 HCl

 B.

 SO2

 C.

NO2 ;                           

 D.

H2O                            

9

Nguyên liệu chính để sản xuất canxi oxit CaO là gì?

 

  

 

 A.

CaCl2  

 B.

 Ca(NO3 )2 .

 C.

CaSO4                            

 D.

 CaCO3                        

10

 Axit tác dụng với quỳ tím làm cho quỳ tím chuyển thành màu

   

 

 

 

 A.

Nâu                           

 B.

 Đỏ                              

 C.

 Tím.

 

 D.

 Xanh                        

11

Trong các dãy oxit dưới đây, dãy nào thỏa mãn điều kiện tất cả các oxit đều phản ứng với axit clohiđric?

 

 A.

CuO, P2 O5 , FeO

 B.

CuO, BaO, Fe2 O3

 C.

CuO, Fe2 O3 , CO2

 D.

CuO, P2 O5 , Fe2 O3

12

Ứng dụng chính của lưu huỳnh đioxit là gì?

 

 A.

Sản xuất O2                    

 B.

 Sản xuất H2 O.

 C.

Sản xuất S  

 D.

 Sản xuất H2 SO4

13

Axit sunfuric H2SO đ    tác dụng với kim loại đồng Cu sinh ra khí nào sau đây?

                           

 

 

 A.

 N2O4

 B.

 H2   

 C.

 CO2                              

 D.

 SO2                            

14

Cặp chất nào sau đây được dùng để điều chế khí SO2  trong phòng thí nghiệm?

 

 A.

Na2 SO3  và H2SO4 .

 B.

 Na2SO3  và KOH

 C.

 Na2SO3  và NaCl      

 D.

K2SO4  và HCl                                                       

15

.  Hãy chọn hệ số thích hợp điền vào chỗ (…) để hòan thành phản ứng sau

                                   Fe + …HCl   FeCl2  + H2

  

 

 

 

 

 A.

5

 B.

 3                              

 C.

2                                

 D.

4

16

Dung dịch nào sau đây có thể dùng để nhận biết muối natri sunfat Na2 SO4 ?

 

 

 

 

 

 A.

 NaCl;                    

 B.

A. BaCl2 ;                            

 C.

KCl;                   

17

Có 1 ống nghiệm chứa nước và dung dịch phenolphtalein, cho oxit nào vào ống nghiệm trên thì làm cho phenolphtalein chuyển sang màu hồng?

 A.

CO2

 B.

MgO

 C.

CaO

 D.

NO

18

Để nhận biết muối NaCl người ta thường dùng thuốc thử là :

                

 

 

 

 

 

 A.

AgNO3                              

 B.

 NaCl.

 C.

 KNO3  

 D.

 Ba(NO3 )2

19

Nồng độ mol của 100ml dung dịch H2 SO4  chứa 0,1mol H2 SO4  là

 

 

 

 

 

 

 A.

1

 B.

2

 C.

0,1

 D.

0,01

20

 Cho 50 g CaCO3  vào dung dịch HCl dư thể tích CO2  thu được ở đktc là:

Hồng Phúc
39 phút trước

6. C

Bình luận (0)
Hồng Phúc
37 phút trước

7. A

Bình luận (0)
Hồng Phúc
36 phút trước

8. A

Bình luận (1)
AnnieLee
2 giờ trước (15:46)

Chọn D

HCl tác dụng với NaOH tạo ra muối và không làm đổi màu quỳ tím

Bình luận (1)
NaOH
2 giờ trước (15:55)

B. Xanh

\(n_{HCl}=0,08 . 0,5=0,04 mol\)

\(n_{NaOH}=0,1. 0,5=0,05 mol\)

Làm bài toán hết dư nhé

                    \(NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O\)

Trước pư:     0,05       0,04

PƯ:               0,04       0,04

Sau pư:         0,01         0

Sau pư, HCl hết, NaOH dư nên dd sau pư làm quỳ tím chuyển xanh

Bình luận (0)
Quang Nhân
59 phút trước

b.Fe và Cl2

\(Fe+\dfrac{3}{2}Cl_2\underrightarrow{^{^{t^0}}}FeCl_3\)

Bình luận (0)
Dzịt
3 giờ trước (15:25)

B

Bình luận (0)
Hello mọi người

Câu 9: Khí sunphurơ có mùi hắc, độc(gây ho, viêm đường hô hấp) và là một trong những tác nhân chính gây ra mưa axit. Trong phòng thí nghiệm, khí sunphurơ dư thừa được xử lí bằng cách dẫn vào dung dịch:

A.NaCl

B.Ca(OH)2

C.H2SO4

D.HCl

Câu 10: Ở một số địa phương ven biển miền Trung, nhu cầu dùng vôi để xử lí, vệ sinh ao, hồ nuôi tôm tăng cao nên nghề sản xuất vôi từ vỏ hàu, vỏ sò rất phát triển. Hãy cho biết:

a.                     Thành phần hóa học chính có trong vỏ của các loài Thân Mềm như hàu, trai, sò, ốc..là:

A.        Canxi hidroxit

B.        Canxi photphat

C.        Canxi cacbonat

D.        Nước vôi trong.

b.                  Loại vôi dùng để vệ sinh, khử trùng ao tôm được nói đến ở trên là:

A.         Bột đá vôi

B.        Bột vôi sống

C.         Bột vôi tôi

D.        Nước vôi trong.

Câu 11: Điện phân dung dịch muối ăn bão hòa có màng ngăn trong bình điện phân thu được hỗn hợp khí nào sau đây:

 

A.         H2 và O2

B.        O2 và Cl2

C.        H2và Cl2

D.        Cl2 và HCl

Câu 12: Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để hòa tan hết 8g Fe2O3 là

A.        80 ml

B.        90 ml

C.        150 ml

D.        100 ml

Câu 13: Muối nào sau đây không được phép có trong nước ăn vì tính độc hại của nó?

A.                 CaSO4                          B. NaCl                                   C. Ca(HCO3)2                           D. Pb(NO3)2

Câu 14: Trong công nghiệp nhôm được sản xuất bằng cách nào sau đây:

A.                 Dùng C khử Al2O3

B.                   Điện phân dung dịch AlCl3

C.                   Điện phân nóng chảy Al2O3

D.                 Dùng Na đẩyAl ra khỏi dung dịch muối AlCl3

Câu 15: Cho các kim loại sau: Mg, Cu, Fe, Ag, Al. Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều độ hoạt động hoá học của kim loại giảm dần từ trái qua phải?

A. Mg, Ag, Fe, Cu, Al

C. Mg, Al, Fe, Cu, Ag

B. Mg, Al, Cu, Fe, Ag

D. Ag, Cu, Fe, Al, Mg

Hello mọi người

Câu 25: Kim loại không tác dụng với dd Pb(NO3)2 là:

A. Mg                           B. Al                                    C. Fe                                 D. Cu

Câu 26: Baking soda (hay còn có tên hóa học là Natri hiđrocacbonat) được sử dụng phổ biến ở nhiều ngành như: thực phẩm, dược phẩm, y tế, làm đẹp, tẩy trùng và cả trong công nghiệp hóa chất. Baking soda có công thức hóa học nào sau đây?

A.        Na2CO3                        B. NaHCO3                                    C. CaCO3                                  D. Ca(HCO3)2

Câu 27: Cho 3, 9g một kim loại hóa trị II tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 thấy thoát ra 1, 344 lít khí ở đktc. Kim loại đó là:

A.        Mg                         B. Ba                                      C. Pb                                 D. Zn

Câu 28: Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra hợp chất trong đó sắt có hóa trị III?

A.        Fe + dd HCl            B. Fe+ Cl2                                       C. Fe + CuSO4                        D. Fe + S.

Câu 29: Ngâm hỗn hợp Fe, Ag, Al vào lượng dư dung dịch HCl, thấy còn lại chất rắn không tan. Chất rắn đó chứa:

A.        Fe                           B. Ag                                  C. Al                            D. Fe, Al

Câu 30: Không được dùng bình bằng nhôm để đựng chất nào sau đây?

A. dd HCl         B. dd CuCl2          C. dd NaOH       D. Tất cả các chất trên

Câu 31: Cho 80ml dung dịch HCl 0,5M tác dụng với 100ml dung dịch NaOH 0,5M, sau đó nhúng quỳ tím vào dung dịch thu được. Quỳ tím sẽ:

A. chuyển đỏ                 B. chuyển xanh                     C. mất màu                   D. Không đổi màu

Nguyễn Lê Phước Thịnh
4 giờ trước (14:18)

\(2Mg+O_2\rightarrow2MgO\)

\(MgO+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2O\)

Bình luận (0)
Nguyễn Nho Bảo Trí
3 giờ trước (14:49)

Câu 2 : 

\(Mg\underrightarrow{1}MgO\underrightarrow{2}MgSO_4\underrightarrow{3}Mg\left(OH\right)_2\underrightarrow{4}MgCl_2\underrightarrow{5}Mg\left(NO_3\right)_2\underrightarrow{6}MgCO_3\)

(1) \(2Mg+O_2\underrightarrow{t^o}2MgO\)

(2) \(MgO+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2O\)

(3) \(MgSO_4+2NaOH\rightarrow Mg\left(OH\right)_2+Na_2SO_4\)

(4) \(Mg\left(OH\right)_2+2HCl\rightarrow MgCl_2+2H_2O\)

(5) \(MgCl_2+2AgNO_3\rightarrow Mg\left(NO_3\right)_2+2AgCl\)

(6) \(Mg\left(NO_3\right)_2+Na_2CO_3\rightarrow MgCO_3+2NaNO_3\)

 Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)