Cô Trang Nhung
Xem chi tiết
Cục Vàng 9999
24 tháng 5 lúc 18:05

OLM thú vị và hấp dẫn quá!

Hè này không chán rồiiiii

Bình luận (0)
Hello!
24 tháng 5 lúc 18:19

Wowwww!

Thật thú vị!

Bình luận (0)
Cô Trang Nhung
Xem chi tiết
Hello!
15 tháng 5 lúc 18:58

Olm chu đáo thật!

Bình luận (0)
Hello!
15 tháng 5 lúc 18:59

Mong olm sẽ cập nhật thêm nhiều tính năng mới và thú vị hơn!

Bình luận (0)
hoàng gia bảo 9a
15 tháng 5 lúc 19:41

OLM chu đáo với học sinh quá ạ

Bình luận (4)
Nguyễn Lương Thùy
Xem chi tiết
hoàng gia bảo 9a
12 tháng 5 lúc 14:17

The bookshop is on the left.

    
Bình luận (0)
hoàng gia bảo 9a
12 tháng 5 lúc 14:17

Xắp xếp câu bookshop / left / the / is / The / on / the / .

Bình luận (0)
Khôi Nguyênx
12 tháng 5 lúc 15:10

The bookshop is on the left

Bình luận (0)
Thao Duong
Xem chi tiết
꧁•⊹٭QUâ₦٭⊹•꧂
5 tháng 5 lúc 11:15

thiếu hay sao í, thấy kì kì

Bình luận (0)
hoàng gia bảo 9a
5 tháng 5 lúc 13:57

trong này thiếu đề , thiếu I .

trả lời: I have to invite my friend is a party.

Bình luận (0)
Lương Thanh Phong
6 tháng 5 lúc 18:44

 là I have to invite my friend is a party.

Bình luận (1)
Morninglucky
Xem chi tiết
Bronze Award
25 tháng 4 lúc 21:45

1.Odd one out: (Tìm từ khác loại)

A. sunny B.rainy C. weather D. cloudy

2.Odd one out:

A. he B. she C. my D. it

3.Look at the photo ____________ my family.​

A. in​ B. of​ C. is ​ D. on

4. What does he do? He __________ a doctor.

A. does​     B. do  ​        C. is​    D. has

5. He ______________ to the sports centre.

A. is​               B. go  ​         C. goes           D. are

6.I do housework ___________ Sundays.

A. in​                B.on                           C. at​    D. of

7.  It is __________ today.

A. sun​     B. rain​        C.rainy​              D. cloud 

8. I _______ like rainy days.

A. does​              B. doesn’t​                    C. don’t​               D. am​

9. Do you want ________ go to the bookshop.

A. on                             B. of​                   C. to​     D. do

10. My mother ______  round eyes.

A. have​   B. has​         C. is​     D. with

Bình luận (0)
Bronze Award
25 tháng 4 lúc 21:46

1. D. cloudy
2. C. my
3. B. of
4. C. is
5. C. goes
6. B. on
7. C. rainy
8. C. don’t
9. C. to
10. B. has

Bình luận (3)
Sinh Viên NEU
25 tháng 4 lúc 23:59

1.Odd one out: (Tìm từ khác loại)

A. sunny B.rainy C. weather D. cloudy

2.Odd one out:

A. he B. she C. my D. it

3.Look at the photo ____________ my family.​

A. in​ B. of​ C. is ​ D. on

4. What does he do? He __________ a doctor.

A. does​     B. do  ​        C. is​    D. has

5. He ______________ to the sports centre.

A. is​               B. go  ​         C. goes           D. are

6.I do housework ___________ Sundays.

A. in​                B.on                           C. at​    D. of

7.  It is __________ today.

A. sun​     B. rain​        C.rainy​              D. cloud 

8. I _______ like rainy days.

A. does​              B. doesn’t​                    C. don’t​               D. am​

9. Do you want ________ go to the bookshop.

A. on                             B. of​                   C. to​     D. do

10. My mother ______  round eyes.

A. have​   B. has​         C. is​     D. with

Bình luận (0)
Thu Phương
Xem chi tiết
Phan Văn Toàn
22 tháng 4 lúc 21:31

My name is A

I'm 12 years old

I'm from Vietnam

I'm fine thank you and you

Bình luận (0)
Trần Mẽo
23 tháng 4 lúc 16:49

My name is D
I'm 13 years old
I'm from Vietnam
I'm fine! And you ?

Bình luận (0)
Phạm Lê Ngân Khánh
8 tháng 5 lúc 8:37

My name is K

I am 14 years old

I am fine,thank's,and you ?

Bình luận (0)
❤ cô gái ngầu
Xem chi tiết
Sinh Viên NEU
3 tháng 4 lúc 1:14

1 Before my sister went on holiday, she had packed some boots and plenty of warm clothes

Bình luận (0)
❤ cô gái ngầu
Xem chi tiết
Sinh Viên NEU
3 tháng 4 lúc 1:46

2 I think I have gained a few kilos for the last a few months

3 Video games are worse than TV because you don’t learn anything

Bình luận (0)
trần bảo khang
Xem chi tiết
Phan Văn Toàn
2 tháng 4 lúc 19:03

My dad enjoys cooking for my family.

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
3 tháng 4 lúc 2:51

My dad enjoys/likes cooking for my family

Bình luận (0)
Bùi Hoàng Bách
3 tháng 4 lúc 20:29

My dad enjoys cooking for my family.

Bình luận (0)
Bùi Hoàng Bách
Xem chi tiết
Phan Văn Toàn
14 tháng 3 lúc 20:05

đặt câu cái quần nhé

Bình luận (1)
Phan Văn Toàn
14 tháng 3 lúc 20:06

The blue pants are expensive but quite beautiful

Dịch: Chiếc quần màu xanh đắt tiền nhưng khá đẹp

Bình luận (0)
Phan Văn Toàn
14 tháng 3 lúc 20:08

The pink dress is expensive but quite beautiful

Dịch: Chiếc váy màu hồng đắt tiền nhưng khá đẹp

The yellow shirt is expensive but quite beautiful

Chiếc áo màu vàng đắt tiền nhưng khá đẹp

Bình luận (0)
Bùi Hoàng Bách
Xem chi tiết
Phan Văn Toàn
14 tháng 3 lúc 20:01

chụp ảnh to hơn đi bạn

Bình luận (1)
Phan Văn Toàn
14 tháng 3 lúc 20:02

mình nhìn ko rõ ạ

Bình luận (0)