Lazyboy
9 giờ trước (8:48)

73 B

74 B

75 D

76 A

77 A

78 C

79 B

80 B

71 A

82 A

83 D

84 D

Bình luận (0)
Khinh Yên
9 giờ trước (8:35)

a

Bình luận (0)
Quang Nhân
9 giờ trước (8:35)

a. quite

Bình luận (0)
Bá Hoàng
9 giờ trước (8:36)

A

Bình luận (0)
Nguyễn Thuỳ Chi
11 giờ trước (6:47)

khó học thật nhưng cx cảm ơn anh vì em sẽ dùng thử nó vào bài thi lên cấp 2. À cái này của lớp 12 hả anh

Bình luận (0)
RedhoodVN/Dream
9 giờ trước (8:06)

hiểu,hoàn toàn hiểu

Bình luận (1)

e tưởng lớp 8

Bình luận (0)
Lazyboy
Hôm qua lúc 14:52

SENTENCE TRANSFORMATION

1. People think it would be hard work to conserve natural resources

-> Conserving ……natural resources is thought to be hard…………………………………………………………………

2. They have said it can be very useful and interesting to master E.

-> To master E ……has been said to be very useful and interesting …………………………………………………………………

3. You can’t say anything that would persuade me to live oversea.

-> Nothing …… that would persuade me to live oversea can be said………………………………………………………………

4. Is it essential to meet your aunt at the airport?

-> Does your aunt …need to meet you at the airport ………………………………………………………………?

5. His behaviour is beginning to annoy me more and more.

-> I am ……beginning to be annoyed more and more by his behaviour.…………………………………………………………………

6. American people begin to enjoy football.

-> Football ……is began to be enjoyed by American people…………………………………………………………………

7. Who sent this letter to you?

-> By ……………whom was this letter sent to you…………………………………………………………

8. I was given a lift to school by my friend.

-> I had …my friend give me a lift to shool ……………………………………………………………………

9. Your bike needs repairing before going on picnic.

-> You ……need to repair your bike before going on picnic. …………………………………………………………………

10. Customers can’t exchange the articles they have bought at this market.

-> The articles they have bought at this market can't be exchanged by customers ………………………………………………………………………

Bình luận (0)
hà vy
Trương Cẩm Tú
12 giờ trước (5:35)

help e ạ

 

Bình luận (0)
Gút - boi :)) 🌌
Hôm kia lúc 19:02

dài thế anh

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
Hôm kia lúc 19:04

Nhìn dài quá oho

Bình luận (0)
Kazuha Toyama
Hôm kia lúc 19:59

thuộc hết đóng này chắc e sai chấn tâm lý mất oho

 

Bình luận (4)
Lazyboy
Hôm kia lúc 13:52

Do you play soccer on the weekend

Bình luận (0)

Do you play soccer on the weekend?

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
Hôm kia lúc 13:52

Do you play soccer on the weekend?

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN