thạnh nguyễn
4 giờ trước (19:56)

Mong mn giúp đỡ

Bình luận (0)
MAI THỊ NHƯ Ý (KAZAWA YU...
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
8 giờ trước (15:53)
14.\(\overrightarrow{a}=\left(2;-3\right)\) ; \(\overrightarrow{b}=\left(1;2\right)\)\(\Rightarrow\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}=\left(1;-5\right)\)18.\(\overrightarrow{a}=\overrightarrow{b}\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m-2=3\\2n+1=-2\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m=5\\n=-\dfrac{3}{2}\end{matrix}\right.\)20.\(\overrightarrow{MN}=\left(-4;2\right)\Rightarrow MN=\sqrt{\left(-4\right)^2+2^2}=2\sqrt{5}\)
Đọc tiếp
Bình luận (0)
mai luc
Xem chi tiết
kaiatrevon
Xem chi tiết
Mai Hương Lê Thị
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
11 giờ trước (13:01)

a: vecto AC-vecto BC=vectoAC+vecto CB=vecto AB

vecto AD-veto BD=veto AD+vecto DB=vecto AB

=>vecto AC+vecto BD=vecto BC+vecto AD

b: vecto IK

=1/2(vecto ID+vecto IC)

=1/2(vecto IA+vecto AD+vecto IB+vecto BC)

=1/2(vecto AD+vecto BC)

=1/2(vecto AC+vecto BD)

=>ĐPCM

Bình luận (0)
Mỹ Huệ
Xem chi tiết
Thầy Thành Đô
15 giờ trước (8:40)
a. Ta có $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$\Leftrightarrow \left(\dfrac12\right)^2 + \cos^2 \alpha = 1$$\Leftrightarrow \cos^2 \alpha = \dfrac34$Theo giả thiết $0^{\circ} < \alpha < 90^{\circ}$ suy ra $\cos \alpha > 0$Do đó $\cos^2 \alpha = \dfrac34 \Leftrightarrow \cos \alpha = \dfrac{\sqrt3}2$.$\tan \alpha = \dfrac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \dfrac12 . \dfrac2{\sqrt3} = \dfrac{\sqrt3}3$.Tương tự với ý còn lại.b. Ta có $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$\Leftrightarrow \left(-\dfrac{\sqrt2}...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
roblox razer
Xem chi tiết
Akai Haruma
23 giờ trước (0:38)

$M$ là trung điểm của đoạn nào bạn>

Bình luận (0)
roblox razer
23 giờ trước (0:54)

M trung điểm của BC

Bình luận (0)
Trương Khả Diệp
Xem chi tiết
Akai Haruma
Hôm qua lúc 23:30

Lời giải:
Vì $I$ là trung điểm của $MN$ nên:
\(\overrightarrow{MI}=\frac{1}{2}\overrightarrow{MN}=\frac{-1}{2}\overrightarrow{NM}+0\overrightarrow{PM}\)

 

Bình luận (0)
Lê Thương
Hôm qua lúc 22:32

loading...loading...

Mình gửi lời giải cho bạn nhé. Nếu đọc không rõ chỗ nào thì cứ hỏi nha. Sai thì sửa giúp mình với nkoo

Bình luận (0)
Niki Rika
Xem chi tiết