Bài 5. ÔN TẬP CHƯƠNG I

Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Một hiệu bánh có thể sản xuất một cái bánh với tổng chi phí là 40 nghìn đồng.Theo ước tính nếu một chiếc bánh được bán với giá x(nghìn đồng,x\(\in\left[40,120\right]\) ) thì mỗi ngày khách hàng sẽ mùa 120 - x cái.Hãy ước tính giá bán để lợi nhuận đạt tối đa.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN