Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 370
Số lượng câu trả lời 113
Điểm GP 2
Điểm SP 19

Người theo dõi (17)

Tojimomi Ngoc
Đặng Quốc Huy
Trân thu Huong
thư vũ
Kim Jisoo

Đang theo dõi (105)

diuhuyn
Thảo Phương

Dòng thời gian