Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 167
Số lượng câu trả lời 24
Điểm GP 1
Điểm SP 6

Người theo dõi (7)

ftujjo
ĐỖ CHÍ DŨNG
phúc cù
Phan Thị Huyền

Đang theo dõi (12)

Hjjkj Fhjgg
chú tuổi gì
DTD2006ok
Ngô Lê Dung

Dòng thời gian