Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 55
Số lượng câu trả lời 380
Điểm GP 50
Điểm SP 209

Người theo dõi (52)

tuấn anh
Akane
tracyp
Nguyễn Huy Hưng
Từ Hoãn Khuân

Đang theo dõi (38)

Thư Anh
Akai Haruma
Nguyễn Huy Tú
Hà Thùy Dương

Dòng thời gian