Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 99
Số lượng câu trả lời 891
Điểm GP 37
Điểm SP 477

Người theo dõi (36)

Đang theo dõi (48)

Tran Dieu Linh
Yukru
Thảo Phương

Dòng thời gian