Lê Quang Nguyên

Cách làm tiếng anh lớp 9 Chọn từ có phần gạch chân đc phát âm khác so với các từ còn lại 

EX1: 

11. A. time B. kind C. bid D. nice

12. A. hard B. carry C. card D. yard

13. A. my B. baby C. spy D. cry

14. A. well B. get C. send D. pretty 

15. A. weather B. ready C. mean D. head

16. A. break B. mean C. please D. meat

17. A. lucky B. punish C. pull D. hungry

18. A. planet B. character C. happy D. classmate

19. A. letter B. twelve C. person D. sentence

20. A. humor B. music C. cucumber D. sun

Exercise 2:

1. A. enough B. young C. country D. mountain

2. A. lamp B. pan C. match D. table

3. A. about B. outside C. cousin D. countless

4. A. bread B. steamer C. bead D. meat

5. A. cover B. folder C. here D. answer

6. A. steamer B. reach C. breakfast D. bead

7. A. favorite B. name C. happy D. danger

8. A. end B. help C. set D. before

9. A. photo B. hold C. fork D. slow

10. A. train B. wait C. afraid D. chair

11. A. habit B. paper C. table D. grade

12. A. meaning B. heart C. please D. speak

13. A. light B. kind C. intelligent D. underline

14. A. come B. more C. money D. somebody

15. A. comb B. climb C. bomb D. baby

16. A. nation B. national C. nationality D. international

17. A. bank B. paper C. explain D. same

18. A. fun B. sun C. supermarket D. lunch

19. A. different B. literature C. tidy D. finger

20. A. cat B. fat C. father D. apple

Exercise 3:

1. A. easy B. meaning C. bread D. heat

2. A. family B. try C. happy D. lovely

3. A. smile B. life C. beautiful D. like

4. A. small B. tall C. favorite D. fall

5. A. black B. apple C. gram D. fall

6. A. dozen B. bottle C. soccer D. orange

7. A. round B. shoulder C. mouth D. household

8. A. money B. ton C. month D. shop

9. A. chest B. lemonade C. packet D. tent

10. A. champagne B. chaos C. scheme D. chemist

11. A. islander B. alive C. vacancy D. habitat

12. A. stone B. top C. pocket D. modern

13. A. volunteer B. trust C. fuss D. judge

14. A. gossip B. gentle C. gamble D. garage

15. A. daunt B. astronaut C. vaulting D. aunt

16. A. clear B. treasure C. spread D. dread

17. A. about B. shout C. wounded D. count

18. A. none B. dozen C. youngster D. home

19. A. crucial B. partial C. material D. financial

20. A. major B. native C. sailor D. applicant

Phương Dung
Thượng tá -
4 giờ trước (12:32)

EX1: 

11. A. time B. kind C. bid D. nice

12. A. hard B. carry C. card D. yard

13. A. my B. baby C. spy D. cry

14. A. well B. get C. send D. pretty 

15. A. weather B. ready C. mean D. head

16. A. break B. mean C. please D. meat

17. A. lucky B. punish C. pull D. hungry

18. A. planet B. character C. happy D. classmate

19. A. letter B. twelve C. person D. sentence

20. A. humor B. music C. cucumber D. sun

Bình luận (1)
Phương Dung
Thượng tá -
4 giờ trước (12:39)

Exercise 2:

1. A. enough B. young C. country D. mountain

2. A. lamp B. pan C. match D. table

3. A. about B. outside C. cousin D. countless

4. A. bread B. steamer C. bead D. meat

5. A. cover B. folder C. here D. answer

6. A. steamer B. reach C. breakfast D. bead

7. A. favorite B. name C. happy D. danger

8. A. end B. help C. set D. before

9. A. photo B. hold C. fork D. slow

10. A. train B. wait C. afraid D. chair

11. A. habit B. paper C. table D. grade

12. A. meaning B. heart C. please D. speak

13. A. light B. kind C. intelligent D. underline

14. A. come B. more C. money D. somebody

15. A. comb B. climb C. bomb D. baby

16. A. nation B. national C. nationality D. international

17. A. bank B. paper C. explain D. same

18. A. fun B. sun C. supermarket D. lunch

19. A. different B. literature C. tidy D. finger

20. A. cat B. fat C. father D. apple

Bình luận (0)
Phương Dung
Thượng tá -
4 giờ trước (12:56)

Exercise 3:

1. A. easy B. meaning C. bread D. heat

2. A. family B. try C. happy D. lovely

3. A. smile B. life C. beautiful D. like

4. A. small B. tall C. favorite D. fall

5. A. black B. apple C. gram D. fall

6. A. dozen B. bottle C. soccer D. orange

7. A. round B. shoulder C. mouth D. household

8. A. money B. ton C. month D. shop

9. A. chest B. lemonade C. packet D. tent

10. A. champagne B. chaos C. scheme D. chemist

11. A. islander B. alive C. vacancy D. habitat

12. A. stone B. top C. pocket D. modern

13. A. volunteer B. trust C. fuss D. judge

14. A. gossip B. gentle C. gamble D. garage

15. A. daunt B. astronaut C. vaulting D. aunt

16. A. clear B. treasure C. spread D. dread

17. A. about B. shout C. wounded D. count

18. A. none B. dozen C. youngster D. home

19. A. crucial B. partial C. material D. financial

20. A. major B. native C. sailor D. applicant

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Trung tá -
5 giờ trước (12:21)

Remember to wake me up at 6.30 tomorrow morning.

Don’t forget …………to wake me up at 6.30 tomorrow morning………………………………………………………………

20, How thick is that novel?

What ……………………What thickness is that novel?…………………………………………………………..

21, It is a lovely dinner.

What ………………………a lovely dinner!………………………………………………………..

22, He lives too far away from the school.

He doesn’t …………live near the school…………

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
Trung úy -
4 giờ trước (12:49)

Qua "Chiếc Lược Ngà" của Nguyễn Quang Sáng ta cảm nhận được tình cảm cha con của ông Sáu với bé Thu. Ông Sáu 8 năm đi đánh Pháp, chỉ được thấy con qua ảnh. Khi trở về ông khao khát muốn được gặp con. Ông đã mong chờ giây phút gặp con này biết bao lâu rồi. Tiếng gọi con vừa nồng nàn, vừa ấm áp, chỉ hai tiếng “Thu! Con!” mà chất chứa biết bao tình yêu thương ông dành cho bé Thu. Nhưng bé Thu không nhận ra, suốt 3 ngày nghỉ phép ông ở nhà với con. Ông cười đau đớn khi con không nhận ra ba mình. Đến ngày đi ông không dám đến với con vì sợ con bỏ chạy. Khi bé Thu nhận ra ba mình và ôm lấy ông, ông đã khóc sung sướng. Ở chiến khu chống Mĩ, ông tự tay làm chiếc lược để vơi bớt nỗi nhớ, nỗi ân hận vì lỡ đánh con. Trước lúc hi sinh ông chỉ sợ không tặng được con chiếc lược. Ông chỉ trăng trối cho người bạn thân giúp mình mang chiếc lược ngà về. Có thể thấy ông Sáu tuy đã hi sinh nhưng tình cảm phụ tử thiêng liêng vẫn mãi không bao giờ mất.

Bình luận (0)
Đạt Đậu
Đại tá -
4 giờ trước (13:09)

Ông Sáu khi trở lại chiến trường ông Sáu lúc nào cũng thương nhớ và nghĩ đến con gái của mình .Tình cảm của ông Sau đối vs con đã thể hiện ngay từ chuyến về phép thăm nhà đc gặp con nhưng chỉ ms thể hiện phần nào .Tình cảm sâu nặng của ông đc tập trung biểu hiện ở phần sau của truyện lúc ông ở trong rừng tại nơi căn cứ .Ở đây ông Sáu đã chăm chú và cẩn thận làm chiếc lược cho con .Ông dồn hết cả tình thương và nỗi nhớ vào đó .Vào rừng sâu kiếm đc đoạn ngà vòi ,ông vui mừng vô cùng , hớt hải chạy về khoe vs bạn và hớn hở như đứa trẻ đc quà .Sau đó ông bắt tay vào làm chiếc lược với 1 niềm say mê ,sự công phu hết sức đặc biệt .Lấy vỏ đạn 20 li lm một cây cây cưa nhỏ ,ông cưa từng chiếc răng lược , thẩn trọng ,tỉ mỉ và cổ công như người thợ bạc .Trên sống lưng lược có khắc một dòng chữ nhỏ mà ông đã gò lưng ,tẩn mẩn khắc từng nét yêu nhớ tặng con Thu của ba .Nhưng rồi đau đớn thay ông đã hi sinh khi chưa kịp trao vào tay con gái chiếc lược ngà ấy 

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Trung tá -
5 giờ trước (11:48)

Britain produces 20 million tons of ..food..waste each year

Bình luận (0)
Thu Hồng
Hạ sĩ -
6 giờ trước (11:30)

a) Khối lượng rượu etylic:

nCO2 \(\dfrac{11.2}{22.4}\) = 0.5 mol

Phương trình lên men glucozơ:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2.

Theo pt: nrượu etylic = nCO2 = 0,5 mol.

mrượu etylic = 0,5 × 46 = 23g.

b) Khối lượng glucozơ.

Theo phương trình nglucozo = 1/2. nCO2 = 1/2 . 0,5 = 0,25 mol

Do hiệu suất đạt 90% nên khối lượng glucozo cần dùng là:  0,25.180.\(\dfrac{100}{90}\)= 50 (g)

Bình luận (0)
🍀Gia Long ( 🌴Yêu Sinh Học 🌴 )🍀
Thượng tá -
6 giờ trước (11:12)

Khối lượng dung dịch glucozo là : 500 x 1 = 500 (gam)

 

Vậy khối lượng glucozo cần lấy là: (500 x 5) / 100 = 25 (gam)

Bình luận (0)
🍀Gia Long ( 🌴Yêu Sinh Học 🌴 )🍀
Thượng tá -
6 giờ trước (11:09)

a.

 

- Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

 

- Chọn thuốc thử là AgNO3 trong dung dịch NH3 (đun nóng): nhỏ vài giọt AgNO3 trong dung dịch NH3 lần lượt vào 2 ống nghiệm và đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng:

 

+ Chất nào tham gia phản ứng tạo sản phẩm có chất màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm là glucozơ

 

PTHH:pt 1

+ Chất còn lại không tác dụng là rượu etylic

 

b.

 

- Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

 

- Chọn thuốc thử là Na2CO3: lần lượt nhỏ vài giọt dung dịch Na2CO3 vào ống nghiệm

 

+ Ống nghiệm nào có phản ứng cho khí bay ra là CH3COOH

 

PTHH: pt2undefined

Chất còn lại không phản ứng là glucozơ

 

(Có thể dùng thuốc thử là quỳ tím, dung dịch chuyển màu làm quỳ tím thành đỏ là CH3COOH, chất còn lại không làm chuyển màu quỳ tím là glucozơ)

 

Bình luận (0)

Ta có:na chín,ổi chín,cam chín,nho chín,chuối chín,quýt chín,......

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN