Thái Thị Mỹ Duyên
2 giờ trước (0:36)

Sửa lại 1 nghiệm thành 2 nghiệm nha

Bình luận (0)
Vân Anh Nguyễn.

undefined

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Cha lại dắt con đi trên cát mịn,
Ánh nắng chảy đầy vai
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ:
“Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé,
Để con đi...!”
Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.
(Hoàng Trung Thông, Những cánh buồm)
Câu 1: Tìm những từ láy có trong đoạn thơ trên.
Câu 2: Chỉ ra lời dẫn trực tiếp trong đoạn thơ trên. Chuyển lời dẫn trực tiếp đó thành lời dẫn gián tiếp.
Câu 3: Giải thích ý nghĩa của từ "chân trời" trong câu thơ “Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời". Hãy cho biết từ "chân” nói trên được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?
Câu 4: Câu thơ "Ánh nắng chảy đầy vai" sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.
Câu 5: Viết đoạn văn diễn dịch (khoảng 10 câu), có sử dụng phép nối và thành phần biệt lập tình thái, trình bày suy nghĩ về chủ đề sau:
Tình cảm yêu thương của người thân trong gia đình góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, tính cách, giúp ta lớn khôn.
Lưu ý gạch chân từ ngữ làm phương tiện của phép nối và thành phần biệt lập tình thái.

AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
2 giờ trước (0:00)

Câu 1:

Những từ láy có trong đoạn thơ trên là: trầm ngâm, thầm thì

Câu 2

- Lời dẫn trực tiếp trong đoạn thơ trên:

“Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé,

Để con đi...”

- Chuyển lời dẫn trực tiếp đó thành lời dẫn gián tiếp:

Cha nghe người con hỏi rằng có thể mượn cho con cánh buồm trắng, để con đi!

Câu 3

- Ý nghĩa của từ “chân trời”: là một đường có thể nhìn thấy rõ ràng phân cách mặt đất với bầu trời.

- Từ “chân” nói trên được dùng theo nghĩa gốc

Câu 4

- Câu thơ “Ánh nắng chảy đầy vai” sử dụng biện pháp tu từ: ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

- Tác dụng của biện pháp tu từ:

+ Tăng sức hấp dẫn, thú vị cho câu thơ.

+ Cho người đọc hình dung cụ thể về sự vật: Hình ảnh ánh nắng hiện hữu ngay trước mắt người đọc, nó như một thứ chất lỏng thành dòng, thành giọt chảy tràn xuống cảnh vật. Qua đó giúp người đọc hình dung được khung cảnh đẹp đẽ khi cha con dắt nhau trên biển vào bình minh.

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Chiến
15 tháng 3 lúc 19:57

\(\Rightarrow P=4-2+2=4\)

Bình luận (0)
ánh Phùng
15 tháng 3 lúc 19:59

P=\(\sqrt{16}-\sqrt[3]{8}+\dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}\)⇔ P= 4-2+\(\sqrt{\dfrac{12}{3}}\)

➜ P= 4-2+2 = 4

Bình luận (0)

\(P=\sqrt{16}-\sqrt[3]{8}+\dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}\)

\(=4-2+2\)

=4

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
3 giờ trước (23:09)

Đặt \(\sqrt{2x^2+3x+2}=t>0\)

\(\Rightarrow4x^2+6x+21=2t^2+17\)

Phương trình trở thành:

\(t+\sqrt{2t^2+17}=11\Leftrightarrow\sqrt{2t^2+17}=11-t\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}11-t\ge0\\2t^2+17=\left(11-t\right)^2\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}t\le11\\t^2+22t-104=0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow t=4\Leftrightarrow2x^2+3x+2=16\)

\(\Leftrightarrow2x^2+3x-14=0\)

\(\Leftrightarrow...\)

Bình luận (0)
Ngân Hoàng
3 giờ trước (23:37)

undefined

Bình luận (0)
Lê tuấn Vũ
4 giờ trước (22:51)

Nguồn dây dẫn chì rồi công tắc, nguồn tùy AC or DC

Bình luận (3)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN