Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày

︎ ︎︎ ︎=︎︎ ︎︎ ︎
3 tháng 1 lúc 21:08

Dị dưỡng,thức ăn được tiêu hóa gọi là tiêu hóa nội bào.

Bình luận (0)

Nêu lối sống của trùng biến hình ...

Dị dưỡng, thức ăn được tiêu hóa gọi là tiêu hóa nội bào.

#hoctot#

~Kin290928~

Bình luận (0)
huy89 phanhuy
6 tháng 1 lúc 21:19

dizzz

Bình luận (0)
Sunflower
29 tháng 12 2020 lúc 18:26

Tiêu hóa của trùng giày dống với trùng biến hình : 

+ đều tiêu hóa thức ăn bên trong cơ thể và đều có chung nguồn thức ăn ( vi khuẩn , vụn hưu cơ .... )

 

Bình luận (0)
I
21 tháng 12 2020 lúc 2:18

Giống như đế của một chiếc giày(nên người ta mới gọi là trùng giày:)))

Bình luận (0)
Tùng
20 tháng 12 2020 lúc 21:58

có hình dạng giống như đế của một chiếc dày

Bình luận (0)
Trương Thùy Dương
20 tháng 12 2020 lúc 22:09

Cơ thể hình khối, không đối xứng và giống chiếc giày

 

Bình luận (0)
Huy Pham
12 tháng 11 2020 lúc 20:38

sinh sản tiếp hợp

có 2 nhân :nhân lớn & nhân nhỏ

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
24 tháng 9 2020 lúc 19:54

- Chất nguyên sinh: Để tạo thành chân giả

- Chân giả: Để di chuyển và bắt mồi

- Không bào tiêu hóa: Dùng để tiêu hóa con mồi.

- Không bào co bóp: Dùng để chứa chất bã.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
21 tháng 9 2020 lúc 19:52

- Vì trùng roi có một bộ phận giống như cái roi

- Vì trùng giày có hình dạng giống đế giày

- Vì trùng biến hình không có hình dạng nhất định

Bình luận (0)
Hủ(Đam Mỹ)
13 tháng 3 2020 lúc 10:16

- Đáp án : A

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
13 tháng 3 2020 lúc 15:30

Câu 1. Sau đây là các giai đoạn bắt và tiêu hoá mồi ở trùng giày :

(1) : Thức ăn qua miệng và hầu được vo viên trong không bào tiêu hoá.

(2) : Thức ăn được lông bơi dồn về lỗ miệng.

(3) : Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát.

(4) : Không bào tiêu hoá rời hầu di chuyển theo một quỹ đạo nhất định. Trong lúc đó enzim tiêu hoá biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh

Hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo trình tự thích hợp.

A. (2) - (1) - (4) - (3) B. (3) – (2) – (4) – (1).

C. (2) – (3) – (4)– (1). D. (3) – (2) – (1) – (4).

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Aries
23 tháng 12 2019 lúc 20:28

Đặc điểm: Trùng giày có hình giống đế giày. Cơ thể có hình khối, không đối xứng, giống chiếc giày.

Cách di chuyển: Trùng giày di chuyển bẳng lông bơi. Cách di chuyển vừa tiến vừa xoay.

Bình luận (0)
Trần Thị Linh Anh
15 tháng 12 2019 lúc 20:25

- Nhân lớn : Điều khiển mọi quá trình dinh dưỡng

- Nhân nhỏ : Điều khiển mọi quá trình sinh sản

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN