Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 159
Số lượng câu trả lời 5350
Điểm GP 22
Điểm SP 4105

Người theo dõi (184)

Mặt Trăng
Gấu Dimmy
Vũ Hữu Bi
Ngô Khánh Duyên

Đang theo dõi (208)

Mặt Trăng
Gấu Dimmy
Trần Ngọc Minh
Ebe pnqc =33