Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 1073
Điểm GP 151
Điểm SP 1486

Người theo dõi (42)

ma kết
Tina Trần
trietpham

Đang theo dõi (7)