Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 694
Điểm GP 77
Điểm SP 234

Người theo dõi (25)

Đang theo dõi (3)