Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 348
Điểm GP 19
Điểm SP 20

Người theo dõi (6)

redrose
blue_rose
bluerose

Đang theo dõi (1)