Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Trong khoảng 40 nghìn loài động vật nguyên sinh đã biết, thì khoảng một phần năm sống kí sinh gây nhiều bệnh nguy hiểm cho động vật và người như bệnh cầu trùng ở thỏ, bệnh ỉa chảy ở ong mật, …

Ở nước ta, hai đối tượng gây bệnh nguy hiểm ở người là trùng kiết lị và trùng sốt rét.

1. Trùng kiết lị

- Nơi sống và cấu tạo:

+ Sống kí sinh ở thành ruột người.

+ Cơ thể có chân giả ngắn hơn so với trùng giày.

+ Không có không bào.

- Dinh dưỡng: nuốt hồng cầu hoặc thẩm thấu qua màng tế bào.

- Phát triển: ngoài môi trường, trùng kiết lị có hiện tượng kết bào xác nằm trong lớp màng bao bọc.

Con đường truyền bệnh:

+ Bào xác trùng kiết lị theo thức ăn, nước uống \(\rightarrow\) ống tiêu hóa người \(\rightarrow\) ruột \(\rightarrow\) trùng kiết lị chui ra khỏi bào xác \(\rightarrow\) các vết lở loét ở niêm mạc ruột \(\rightarrow\) nuốt hồng cầu ở đó rồi tiêu hóa chúng và sinh sản rất nhanh.

+ Triệu chứng: làm cho bệnh nhân bị đau bụng, đi ngoài, phân có lẫn máu và chất nhầy như nước mũi \(\rightarrow\) bệnh kiết lị.

+ Biện pháp phòng chống: ăn uống hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường, khi bị bệnh cần uống thuốc ngay để điều trị.

@66859@@66863@

2. Trùng sốt rét

Trùng sốt rét kí sinh trong hồng cầu

- Nơi sống và cấu tạo:

+ Sống kí sinh trong máu người, trong thành ruột và tuyến nước bọt của muỗi Anophen. 

+ Kích thước nhỏ.

+ Cơ thể không có cơ quan di chuyển.

+ Không có các không bào.

- Dinh dưỡng:

+ Lấy chất dinh dưỡng từ hồng cầu.

+ Thực hiện quan màng tế bào.

- Vòng đời phát triển:

1: Trùng sốt rét có trong muỗi Anophen truyền vào hồng cầu trong máu người.

2.3: Chúng sử dụng chất nguyên sinh bên trong hồng cầu, sinh sản vô tính cho nhiều cá thể mới.

4: Chúng phá vỡ hồng cầu để chiu ra ngoài tiếp tục vòng đời kí sinh mới trong hồng cầu mới.

- Biện pháp phòng tránh:

+ Mắc màn khi đi ngủ.

+ Diệt bọ gậy, làm sạch các nguồn nước xung quang nơi ở.

- Bệnh sốt rét ở nước ta:

Trước cách mạng Tháng Tám, bệnh sốt rét rất trầm trọng ở nước ta. Nhờ kế hoạch xóa bỏ bệnh sốt rét do Viện sốt rét Côn trùng và Kí sinh trùng chủ trì, căn bệnh nguy hiểm đã bị đẩy lùi dần, dù thỉnh thoảng bệnh vẫn còn bộc phát ở một số nơi. 

So sánh trùng kiết lị và trùng sốt rét

Đặc điểm

Kích thước (so với hồng cầu)

Con đường truyền bệnh

Nơi kí sinh

Tác hại

Tên bệnh

Trùng kiết lị

To hơn (nuốt hồng cầu)

Đường tiêu hóa

Thành ruột

Viêm loét ruột và phá hủy hồng cầu

Kiết lị

Trùng sốt rét

Nhỏ hơn (chui vào hồng cầu)

Qua máu

Máu người, ruột và tuyến nước bọt muỗi anophen

Phá hủy hồng cầu

Sốt rét

@66861@@66867@