nguyễn minh ngọc

Trong những CTHH sau ,công thức nào viết sai hãy sửa lại cho đúng :FeSO4,HO,NaOH,CaOH,Al2O3,Fe2O,H2O,HgO,HgCl,BaCO3,NaO,K2NO3, Ca2(PO4)3,MgSO3. Giải thích 

乇尺尺のレ
6 tháng 12 2023 lúc 21:45

\(FeSO_4:đúng\\ HO:sai\\ Sửa:H_2O\\ NaOH:đúng\\ CaOH:sai\\ Sửa:Ca\left(OH\right)_2\\ Al_2O_3:đúng\\ Fe_2O:sai\\ Sửa:FeO/Fe_2O_3/Fe_3O_4\\ H_2O:đúng\\ HgCl:đúng\\ BaCO_3:đúng\\ NaO:sai\\ Sửa:Na_2O\\ K_2NO_3:sai\\ Sửa:KNO_3\\ Ca_2\left(PO_4\right)_3:đúng\\ MgSO_3:đúng\)

Giải thích: theo quy tắc hoán trị nhé

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Uyên Nguyễn
Xem chi tiết
Anh Thư
Xem chi tiết
Dân fgh
Xem chi tiết
phương nguyễn
Xem chi tiết
nguyễn minh ngọc
Xem chi tiết
phạm an
Xem chi tiết
Thống Doanh Doanh
Xem chi tiết
Lê Anh Khoa
Xem chi tiết
01-Nguyễn Tiến Anh 7/6
Xem chi tiết