nguyễn minh ngọc

bạn an viết công thức hóa học của các đơn chất ,hợp chất sau : Fe, Al2,CO5,Na3O,Fe2O3,O,MgCl3,Zn,CuSO,Na(OH)2,C1O2,(NO3)2Mg,Ca1Cl2,(OH)2Zn,N.hãy cho biết CTHH nào viết sai,chưa đúng cách?Viết lại công thức đã viết sai . 

\(Al_2\rightarrow Al\\ CO_5\rightarrow CO,CO_2\\ Na_3O\rightarrow Na_2O\\ MgCl_3\rightarrow MgCl_2\\ O\rightarrow O_2\\ CuSO\rightarrow CuSO_3,CuSO_4\\ Na\left(OH\right)_2\rightarrow NaOH\\ C_1O_2\rightarrow CO_2\\ \left(NO_3\right)_2Mg\rightarrow Mg\left(NO_3\right)_2\\ Ca_1Cl_2\rightarrow CaCl_2\\ \left(OH\right)_2Zn\rightarrow Zn\left(OH\right)_2\\ N\rightarrow N_2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Uyên Nguyễn
Xem chi tiết
Dân fgh
Xem chi tiết
phương nguyễn
Xem chi tiết
thao
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Nga
Xem chi tiết
Vũ Gia Linh
Xem chi tiết
Dao Hoa
Xem chi tiết
nguyễn minh ngọc
Xem chi tiết
phạm an
Xem chi tiết