Dân fgh

cho các công thức hóa học sau :NH3 ;CaCL ;ZnO ;ALO2 ;MgCO3 ;NaOH ;CaOH ;Zn(NO3)3.DỰA vào quy tắc hóa trị , cho biết cthh nào đúng , cthh nào sai

biết CL ,Na,nhóm OH , nhóm NO3 hóa trị I ; Ca,Mg,Zn,nhóm COhóa trị II ; N , Al hóa trị III

 


Các câu hỏi tương tự
thao
Xem chi tiết
Uyên Nguyễn
Xem chi tiết
phương nguyễn
Xem chi tiết
nguyễn minh ngọc
Xem chi tiết
Thúy
Xem chi tiết
phương nguyễn
Xem chi tiết
chi nguyễn
Xem chi tiết
Dao Hoa
Xem chi tiết
7/7 25 Liêu Hùng Mến
Xem chi tiết