Uyên Nguyễn

Một số công thức hoá học viết như sau: Al3O, CO5, K2O, BaO, MgCl, FeOH, FeCl, CaOH. Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai và sửa lại cho đúng

(Cho biết: nhóm OH, Cl, K có hóa trị I; Fe, Ca, O ,Ba, Mg, O, có hóa trị II; Al có hóa trị III; C có hóa trị IV)


Các câu hỏi tương tự
Dân fgh
Xem chi tiết
thao
Xem chi tiết
Dao Hoa
Xem chi tiết
7/7 25 Liêu Hùng Mến
Xem chi tiết
phương nguyễn
Xem chi tiết
7/7 25 Liêu Hùng Mến
Xem chi tiết
nguyễn minh ngọc
Xem chi tiết
Nam Khánh 2k
Xem chi tiết
Thúy
Xem chi tiết