phạm an
Câu 1: Cho các công thức hóa họcsau:CuO,CaSO4,NaCl2,ZuNO3,Ba2O,FeO2,KSO4Công thức hóa học nào đúng, công thức hóa học nào sai. Nếu sai sửa lại cho đúng. 
『Kuroba ム Tsuki Ryoo...
3 tháng 5 2023 lúc 13:38

`-` Các ct đúng: 

`\text {CuO}`

`\text {CaSO}_4`

`-` Các công thức sai (đồng thời sửa lại):

`+` \(\text{NaCl}_2\rightarrow\text{ }\text{NaCl}\)

`+` \(\text{ZnNO}_3\rightarrow\text{ Zn(NO}_3\text{)}_2\)

`+` \(\text{Ba}_2\text{O}\rightarrow\text{ BaO}\)

`+`\(\text{FeO}_2\text{ }\text{ }\rightarrow\text{ FeO, }\text{Fe}_2\text{O}_3\)

`+`\(\text{KSO}_4\rightarrow\text{ K}_2\text{SO}_4\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
phương nguyễn
Xem chi tiết
Uyên Nguyễn
Xem chi tiết
nguyễn minh ngọc
Xem chi tiết
01-Nguyễn Tiến Anh 7/6
Xem chi tiết
Đặng Ngọc Bảo Trang
Xem chi tiết
Dân fgh
Xem chi tiết
Đào Ngọc Thư
Xem chi tiết
7/7 25 Liêu Hùng Mến
Xem chi tiết
nguyễn minh ngọc
Xem chi tiết