01-Nguyễn Tiến Anh 7/6

công thức hóa học nào viết sai 

A. Al2O3                                 B: CO3

C: K2O                                    D: FeCl2

Li An
31 tháng 12 2021 lúc 19:45

B

Bình luận (0)
Buddy
31 tháng 12 2021 lúc 19:48

B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đào Ngọc Thư
Xem chi tiết
Uyên Nguyễn
Xem chi tiết
phạm an
Xem chi tiết
phương nguyễn
Xem chi tiết
nguyễn minh ngọc
Xem chi tiết
Anh Thư
Xem chi tiết
nguyễn minh ngọc
Xem chi tiết
Thủy Dương
Xem chi tiết
Vũ Gia Linh
Xem chi tiết