Anh Thư

cho các CTHH sau: CO2, NaCl2, KO, K2O, AlCl2, Al2O3, MgO2 CTHH nào đúng, CTHH nào sai? Giải thích?


Các câu hỏi tương tự
nguyễn minh ngọc
Xem chi tiết
Dân fgh
Xem chi tiết
nguyễn minh ngọc
Xem chi tiết
Trần Minh Ngọc
Xem chi tiết
phạm an
Xem chi tiết
Thống Doanh Doanh
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hoàng
Xem chi tiết
Phạm Xuân Thắng
Xem chi tiết
Nhật Long
Xem chi tiết