Nhật Long

Khí X4H10 , YO2 tỉ khối đối với không khí lần lượt là 2 ; 2,207 . Tìm CTHH đúng của các chất khí này 

Kinomoto Sakura
4 tháng 7 2021 lúc 11:51

+) X4H10

d\(\dfrac{X_4H_{10}}{29}\) = 2 =>X4H10 = 58

4.X+10 = 58 => X = 12 

X là C => CTHH: C4H10

+) YO2

d\(\dfrac{YO_2}{29}\) = 2,207 => YO2 ≈ 64

Y+16.2 = Y+32 = 64 =>Y = 32

Y là S => CTHH: SO2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Ngọc Hà
Xem chi tiết
Char
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Trần Đức Liêm
Xem chi tiết
Thuận Vũ
Xem chi tiết
Huỳnh Minh Triết
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đức
Xem chi tiết
anhdo
Xem chi tiết
Khánhh Linhh
Xem chi tiết