Phạm Bảo Ngọc

Tính nhanh:

b. 327 - 16 + 216 - 27 + 500

Chuu
11 tháng 5 2022 lúc 20:04

327 - 16 + 216 - 27 + 500

= ( 327 - 27) + ( 216-16) + 500

= 300 + 200 + 500

= 1000

Bình luận (0)
chuche
11 tháng 5 2022 lúc 20:04

`= ( 327 - 27) + ( 216-16) + 500`

`= 300 + 200 + 500`

`= 1000`

Bình luận (0)
TV Cuber
11 tháng 5 2022 lúc 20:05

327 - 16 + 216 - 27 + 500

\(=\left(327-27\right)+\left(216-16\right)+500=300+200+500=1000\)

Bình luận (0)
Mạnh lq
11 tháng 5 2022 lúc 20:05

=1000

Bình luận (0)
Hồ Hoàng Khánh Linh
11 tháng 5 2022 lúc 20:05

327 - 16 + 216 - 27 + 500

= ( 327 - 27) + ( 216-16) + 500

= 300 + 200 + 500

= 1000

Bình luận (0)
❄Người_Cao_Tuổi❄
11 tháng 5 2022 lúc 20:05
Bình luận (0)
q.trung ꧁༺ᴳᵒᵈ乡ᵛᶰ༻꧂
11 tháng 5 2022 lúc 20:07

327 - 16 + 216 - 27 + 500

= ( 327 - 27) + ( 216-16) + 500

= 300 + 200 + 500

= 1000

Bình luận (0)
Nguyễn Tuấn Anh Trần
11 tháng 5 2022 lúc 20:13

= 1000

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Anh Tuyết
Xem chi tiết
Nguễn Anh Tuyết
Xem chi tiết
Lê Phương Linh
Xem chi tiết
Trần Ngọc Gia Hưng
Xem chi tiết
Hỏi Làm gì
Xem chi tiết
trần khánh linh
Xem chi tiết
shir
Xem chi tiết
Sky Nguyễn
Xem chi tiết
Ngọc Huyền Hoàng
Xem chi tiết