Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 2476
Điểm GP 328
Điểm SP 6900

Người theo dõi (82)

Sulli :333
Cym•~•
Cao ngocduy Cao
Mạnh lq

Đang theo dõi (0)