Chương I : Số hữu tỉ. Số thực

ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH

tìm x

\(\dfrac{x-11}{101}-\dfrac{x-13}{103}=\dfrac{x-17}{107}-\dfrac{x-19}{109}\)

Murana Karigara
21 tháng 9 2017 lúc 22:57

\(\dfrac{x-1}{101}-\dfrac{x-13}{103}=\dfrac{x-17}{107}-\dfrac{x-19}{109}\)

\(\Rightarrow\left(\dfrac{x-11}{101}+1\right)-\left(\dfrac{x-13}{103}+1\right)=\left(\dfrac{x-17}{107}+1\right)-\left(\dfrac{x-19}{109}+1\right)\)

\(\Rightarrow\dfrac{x+90}{101}-\dfrac{x+90}{103}=\dfrac{x+90}{107}-\dfrac{x+90}{109}\)

\(\Rightarrow\dfrac{x+90}{101}-\dfrac{x+90}{103}-\dfrac{x+90}{107}+\dfrac{x+90}{109}=0\)

\(\Rightarrow\left(x+90\right)\left(\dfrac{1}{101}-\dfrac{1}{103}-\dfrac{1}{107}+\dfrac{1}{109}\right)=0\)

\(\dfrac{1}{101}-\dfrac{1}{103}-\dfrac{1}{107}+\dfrac{1}{109}\ne0\)

Nên \(x+90=0\Rightarrow x=-90\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Phương Hoa
Xem chi tiết
Mai Anh
Xem chi tiết
lê bảo ngọc
Xem chi tiết
Đậu Thị Khánh Huyền
Xem chi tiết
Quynh Truong
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Linh
Xem chi tiết
bùi lê vy
Xem chi tiết
Lưu Tuấn Phong
Xem chi tiết
Trang Nhung
Xem chi tiết