Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 0
Điểm SP 10

Người theo dõi (6)

Min Suji
Min Suga
Kitagawa Shiro

Đang theo dõi (7)