Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 62
Số lượng câu trả lời 33
Điểm GP 0
Điểm SP 46

Người theo dõi (155)

Vũ Kiều
Châu Quỳnh
Phan Nguyên
Ma Kết

Đang theo dõi (4)

chi trần
Sweet Cake
Tân Phát