Chương I : Số hữu tỉ. Số thực

Lưu Tuấn Phong

Tìm x:
3\(\dfrac{1}{14}\) - 5\(\dfrac{1}{3}\) - \(\dfrac{4}{7}\) + \(\dfrac{11}{21}\) = x -\(\dfrac{1}{2}\)
Làm ra bài giải giúp mk vs

Nguyễn Lê Phước Thịnh
5 tháng 7 2023 lúc 18:03

=>x-1/2=3+1/14-5-1/3-4/7+11/21

=>x-1/2=-97/42

=>x-21/42=-97/42

=>x=-97/42+21/42=-76/42=-38/21

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Jerry Yến
Xem chi tiết
Thu Trang Đinh Thị
Xem chi tiết
Nguyễn An Vy
Xem chi tiết
Nguyễn An Vy
Xem chi tiết
Thuận Minh GilenChi
Xem chi tiết
Ái Ngân
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Linh
Xem chi tiết
Lê Việt
Xem chi tiết
Park Chanyeol
Xem chi tiết