Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 55
Số lượng câu trả lời 27
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (19)

Đặng Quốc Huy
Hoàng KLT NINJA
Nhóc Trùm
akitnyd

Đang theo dõi (0)